min

Tags in dit artikel

, , ,

Google’s Notebook service, die gebruikers van Google in staat stelt om weblinks, favorieten, en snippets tijdens het browsen op te slaan, is vorige week van start gegaan.

Hoewel Google de service vorige week heeft geïntroduceerd bleek de functie toch niet vlekkeloos te werken. Bezoekers kunnen een account aanmaken om vervolgens het stukje software te installeren die de features aanbied.

Zodra de installatie compleet is kan men, door rechts te klikken, een stuk geselecteerde tekst opslaan. Je krijgt dan de melding “Note this”. Daarna kan met Google Notebook toegang tot het snippets worden verleent via de status bar van de desbetreffende browser. Ook afbeeldingen kunnen worden opgeslagen met Google Notebook, samen met de bron van de website als.

Gebruikers hebben wel een Google of Gmail account nodig om gebruik te maken van de nieuwe Google Notebook features. Mensen die Firefox gebruiken zullen minimaal versie 1.5 nodig hebben.

Ook een interessante mogelijk van Google Notebook is dat men de keuze wordt voorgelegd om de snippets privé te houden of open te stellen voor het publiek. Men kan dan elkaars snippets lezen, hoewel deze functie momenteel nog niet werkzaam is.

Enkele voorbeelden van Google Notebook: