2min

Forse kritiek op het updatebeleid van Microsoft. Susan Bradley, een expert in patches, die verantwoordelijk is voor zakelijke Windows-computers en -servers, vraagt het bedrijf in een open brief aan CEO Satya Nadella om minder slechte updates uit te brengen.

Bradley schreef een open brief van Microsoft CEO Satya Nadella, Microsoft corporate VP of Windows Servicing and Delivery Carlos Picoto en Scott Guthrie, hoofd van de cloudafdeling. Ze vroeg hem allemaal om te kijken naar de kwaliteit van recente Windows-updates en het beleid te veranderen ten aanzien van die updates.

Gebrekkige kwaliteit

De brief werd gepubliceerd op de Woody on Windows-column van Computerworld en richt zich direct tot de managers van Microsoft. Mensen als Bradley komen in de nauwelijks te benijden positie terecht, waarin ze updates of patches moeten installeren die apparaten juist slechter doen functioneren. Tegelijk moeten zij soms de keuze maken om te wachten met de uitrol van patches, waardoor apparaten mogelijk langer dan nodig kwetsbaar zijn voor hacks.

“Vandaag, op de dag dat Windows 10 zijn derde verjaardag viert, schrijf ik deze brief om mezelf ervan te verzekeren dat jullie bewust zijn van de ontevredenheid van jullie klanten over de updates die de afgelopen maanden naar Windows-desktops en -servers zijn uitgerold”, schrijft Bradley.

Kwetsbaar of instabiel

Door de wat Bradley betreft gebrekkige kwaliteit van sommige updates, krijgen klanten een lastige keuze voorgeschoteld. Ze kunnen ervoor kiezen updates te installeren en hun programma’s daardoor instabiel maken, of wachten met het uitrollen van een update, waardoor hun apparaten kwetsbaar zijn voor aanvallen.

Uit een recent onderzoek bleek volgens Bradley dat veruit de meeste admins het gevoel hebben dat de kwaliteit van Windows-updates onder de maat is. De meeste reacties schetsen een beeld van “klanten […] die het gevoel hebben dat het niet op deze manier door kan gaan”. Het is volgens haar van groot belang dat Microsoft stappen onderneemt om het vertrouwen van gebruikers te herstellen.

“We willen dat Microsoft-software zo in elkaar steekt, dat we alle updates en patches direct kunnen installeren. Momenteel vertrouwen we de software en de kwaliteit van patches niet om die stap te zetten.”