2min

Avi Networks, een specialist voor multicloud-applicatiediensten, maakt het met Avi SaaS mogelijk om netwerkdiensten voor applicaties te configureren en te beheren binnen diverse (publieke) cloudplatforms. Hierdoor kunnen eindgebruikers hun applicaties sneller naar meerdere omgevingen uitrollen, krijgen daarbij meer flexibiliteit en besparen zij flink op de operationele kosten.

De nu gepresenteerde oplossing biedt eindgebruikers de mogelijkheid om met de cloudgebaseerde software op eenvoudige wijze applicaties, in combinatie met grootzakelijke functionaliteit, uit te rollen binnen meerdere publieke cloudomgevingen of on-premise.

Eigenlijk vervangt de SaaS- oplossing fysieke Application Delivery Controllers (ADC’s) die niet met multicloud-omgevingen kunnen omgaan, zo stelt de specialist.

De concrete functionaliteit die Avi SaaS voor het configureren en beheren van applicaties biedt, is load balancing, een web application firewall (WAF), global server load balancing (GSLB) en een service mesh voor containers. Ondersteunde clouddiensten zijn Azure, AWS, Google Cloud en IBM Cloud.

Voordelen van Avi SaaS

Eindgebruikers kunnen met de SaaS-oplossing hun applicaties sneller uitrollen en daarmee de time-to-market eveneens verkleinen. Daarnaast zorgt Avi SaaS ervoor dat ook de operationele werkzaamheden worden vereenvoudigd. Het beheer en onderhoud van de applicaties vindt nu op één plek in de cloud, waardoor de IT-afdelingen en -teams zich niet meer hoeven te richten op het zowel in de cloud als on-premise onderhouden van de applicaties. Hierdoor kunnen ze zich meer richten op het leveren van selfservice, automatisering en het verhelpen van problemen voor applicatie-eigenaren.

Verder biedt de nu gepresenteerde SaaS-oplossing eindgebruikers meer flexibiliteit tijdens de uitrol. Het biedt onder andere dezelfde grootzakelijke functionaliteit als het bestaande Avi Vantage Platform van de leverancier en vormt daar een uitbreiding van. Hiermee krijgen organisaties de vrijheid om Avi software uit te rollen zoals zij dat willen. Ook zijn zij daarbij vrij in de te kiezen methode van beheer, on-premise door de eigen IT-afdeling of uitbesteed door Avi Networks.

Tot slot, zo geeft de specialist voor applicatiediensten aan, biedt de SaaS-oplossing een hoge kwaliteit dienstverlening met een hoge output. Hierdoor worden de operationele kosten van deze eindgebruikers verlaagd.

 Aandacht voor beveiliging

Naast de eerdergenoemde voordelen, zorgt de SaaS-oplossing er ten slotte nog voor dat de uitrol van de applicaties naar de multicoud-omgevingen op zeer veilige wijze plaatsvindt. Eindgebruikers kunnen met Avi SaaS de regio’s selecteren waar hun controllers zijn gehost zijn. Hierdoor wordt deze uitrol beschermd. Daarnaast geeft het SaaS-model eindgebruikers de mogelijkheid ook voor geïsoleerde elementen te kiezen om zo het beveiligings- en compliance-beleid te waarborgen.