2min

Tags in dit artikel

, , , ,

IT speelt een cruciale rol bij het voldoen aan verwachtingen van nieuwe en huidige werknemers. Dat blijkt uit het onderzoek The Experience of Work: The Role of Technology in Productivity and Engagement, dat door de Economist Intelligence Unit (EIU) werd uitgevoerd onder 628 bestuurders en directeuren uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Polen, en ondersteund werd door Citrix.

In de strijd om talenten zijn meerdere factoren doorslaggevend om werknemers aan te trekken of te behouden. Het gaat bijvoorbeeld om het salaris, de arbeidsvoorwaarden en het carrièreperspectief. Volgens het onderzoek is de mogelijkheid om makkelijk en flexibel echter van doorslaggevend belang, en om daar aan te voldoen speelt technologie een cruciale rol.

Zo blijken organisaties die technologie inzetten om werkmodellen te vernieuwen en medewerkers instrumenten te geven om hun werk efficiënter en zinvoller te maken, niet alleen beter in staat om de juiste mensen aan te trekken, maar ook om hen betrokken en productief te houden. Deze organisaties verbeteren hun eigen bedrijfsresultaten.

Een goede afstemming tussen IT en HR is daarbij wel een vereiste. Door de scheiding tussen deze afdeling weg te nemen, worden de betrokkenheid en de productiviteit volgens het onderzoek verder vergroot. Toch zegt slechts 26 procent van de Europese beslissers het zeer eens te zijn met de stelling dat de ervaring van medewerkers in hun organisatie in de afgelopen twee jaar duidelijk is geweest. 42 procent van de zogenaamde high performers onder de respondenten ziet een duidelijke verbetering.

Belangrijkste stimulansen

De belangrijkste technologische stimulansen voor meer betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers, zijn volgens het onderzoek de mogelijkheid om vanaf iedere plek te kunnen werken (44 procent) en eenvoudige toegang tot informatie die voor het werk nodig is (43 procent). 40 procent geeft gebruiksgemak aan als belangrijke stimulans. De top vijf wordt afgesloten door een ‘consument-achtige’ beleving (33 procent) en keuze in apparaten (31 procent).

Ook werd gevraagd naar de belangrijkste technologische stimulansen voor meer productiviteit. Het gaat hierbij ook om eenvoudige toegang tot informatie die voor het werk nodig is (44 procent) en gebruikersgemak (39 procent). Andere populaire antwoorden waren kosteneffectiviteit (36 procent), keuze in apparaten (32 procent) en de mogelijkheid om overal te werken (32 procent).

“Medewerkers willen tegenwoordig de vrijheid hebben om te werken wanneer, waar en hoe ze willen. Ze verwachten bovendien dat dat net zo gemakkelijk gaat als in hun persoonlijke leven”, zegt Tim Minahan, Executive Vice President of Strategy en Chief Marketing Officer van Citrix. “Om talent aan te trekken en te behouden in de krappe arbeidsmarkt van vandaag, moeten bedrijven goed nadenken over wat een werkplek feitelijk is en een digitale omgeving creëren waar zowel de medewerkers in dienstverband, de externe specialisten en de freelancers de tools en informatie vinden die ze nodig hebben om hun werk op de beste en meest eenvoudige en uniforme manier te doen.”