2min

Leidinggevenden en medewerkers verschillen van mening als het gaat om de inzet van AI op de werkvloer.

Hoewel leidinggevenden en werknemers het erover eens zijn dat AI interessante kansen biedt voor bedrijven, zijn er significante meningsverschillen, met name met betrekking tot het vertrouwen in de verantwoorde inzet van deze technologie, volgens onderzoek van Workday. Ongeveer 62 procent van de leidinggevenden beschouwt de inzet van AI op de werkvloer als positief, terwijl werknemers, met een percentage van 52 procent, aanzienlijk sceptischer zijn.

De onderzoekers merken op dat er een ‘vertrouwenskloof’ bestaat tussen leidinggevenden en werknemers, vooral met betrekking tot het vertrouwen in een verantwoorde implementatie van AI op de werkvloer. Zo geeft 62 procent van de leidinggevenden aan te vertrouwen op een verantwoorde en betrouwbare implementatie door hun bedrijf, terwijl dit percentage bij werknemers op 55 procent ligt.

Een staafdiagram dat het percentage leiders en medewerkers weergeeft.

Zowel leidinggevenden als werknemers hebben weinig vertrouwen in de juiste implementatie van AI door bedrijven. Slechts 21 procent van de leidinggevenden gelooft dat hun bedrijven de belangen van medewerkers boven die van henzelf stellen bij de implementatie van AI, terwijl dit percentage bij werknemers iets hoger ligt, namelijk 23 procent.

Meer menselijke betrokkenheid

Zowel leidinggevenden als medewerkers streven naar meer menselijke betrokkenheid bij AI-processen, maar volgens de onderzoekers van Workday weten beide groepen niet goed hoe ze dit het beste kunnen realiseren.

Het onderzoek toont aan dat 70 procent van de leidinggevenden het erover eens is dat AI zo moet worden ontwikkeld dat menselijke beoordeling en tussenkomst eenvoudig mogelijk zijn. Aan de andere kant geeft 42 procent van de ondervraagde werknemers aan dat hun bedrijf geen duidelijk inzicht heeft in welke systemen volledig geautomatiseerd moeten worden en welke menselijke tussenkomst vereisen.

AI-regulering ondergeschoven kindje

Ondanks het erkende belang ervan, schiet AI-regulering tekort. Van de ondervraagde leidinggevenden vindt 42 procent dat organisatorische kaders en regelgeving essentieel zijn voor het ontwikkelen van betrouwbare AI-oplossingen, terwijl dit percentage bij werknemers op 36 procent ligt.

Desondanks geeft driekwart van de ondervraagde werknemers aan dat hun bedrijf momenteel niet bijdraagt aan AI-regulering. Bovendien meldt vier op de vijf werknemers dat hun werkgevers nog geen richtlijnen over verantwoord AI-gebruik hebben gedeeld.

Tip: Workday kiest voor bedrijfsveilige AI: transparant en controle bij gebruikers