7min

Tags in dit artikel

, , ,

IFS loopt nooit blind achter hypes aan, is onze ervaring. Dat is bij AI niet anders. IFS wil AI daar inzetten waar het zinvol is voor klanten. En dat is op best veel plekken, met interessante mogelijkheden voor klanten.

Focus is het toverwoord bij IFS, al jaren. Dat is in het algemeen zo, met de afbakening van de industrieën waarop het bedrijf zich richt: Aerospace & Defense; Energy & Utilities; Manufacturing; Construction & Engineering; Telecommunications. Op zaken daarbuiten richt het bedrijf zich eigenlijk niet, enkele uitzonderingen daargelaten. Als het gaat om AI, valt iets soortgelijks op. IFS komt niet plotseling met een Generatieve AI-assistent op de proppen bijvoorbeeld. Het richt zich liever op het inzetten van AI op een relatief no-nonsense en zinnige manier. Dat past ook veel beter bij de markten die het bedient.

Enkele jaren geleden gebruikte men bij IFS regelmatig de term Sensible ERP om aan te geven dat de keuze voor ERP-systeem vooral zinnig moest zijn. Het hoeft niet altijd de grootste en allesomvattende oplossing te zijn. Als we het verhaal van IFS rondom AI aanhoren, komt die analogie bij ons boven.

Sensible AI

Hebben we hier te maken met Sensible AI? Die vraag stellen we aan het begin van ons gesprek aan Frank Beerlage, MD Benelux/DACH en aan Jaap Giebels, Pre-sales Director Benelux bij IFS. “Dat is inderdaad precies wat we willen met AI”, antwoordt Beerlage meteen. Nieuw is dit standpunt overigens niet. Al tijdens IFS World Conference (de voorloper van IFS Unleashed) in 2018 was dit hoe het bedrijf naar AI keek. Dat verandert dus in principe niet, ook niet nu er een enorme extra hype omheen is ontstaan vorig jaar.

IFS heeft een goede reden voor bovenstaand standpunt, nog los van de overkoepelende strategie. AI is een grote trend, gaat Beerlage verder, en hij vergelijkt het met de overgang naar client/server, het internet en big data. Met name die laatste hype, die rond big data, staat nog vers in zijn geheugen: “In het begin ontstonden er overal teams, die one-offs produceerden. Daar kwamen heel interessante dingen uit, maar in productie nemen was lastig. Dat is ook het risico met AI.”  

De belofte van IFS als het gaat om AI is dan ook duidelijk. “We zetten AI in daar waar het kan en waar het zin heeft”, aldus Beerlage. Dat houdt ook in dat IFS geen radicaal nieuwe gebieden gaat ontginnen. “We blijven de focus houden op de industrieën”, geeft hij aan, hierbij verwijzend naar de industrieën die we hierboven op een rijtje zetten. Dit gaat zelfs zo ver, dat ook potentiële overnamedoelwitten hieraan voldoen. Het is geen toeval dat IFS recent juist Falkonry heeft overgenomen. Dat bedrijf deelt de focus van IFS op (een deel van) de industrieën en richt zich op de inzet van AI in die industrieën.

AI embedden in applicaties, vooral FSM/EAM profiteren ervan

In principe kan AI in het hele portfolio van IFS meerwaarde bieden. AI is binnen het bedrijf dan ook geen op zichzelf staande module. “Alles is nog steeds single platform, met een single codebase, maar daar hangt een AI-engine onder”, vat Beerlage het samen. Deze AI-engine maakt alle afzonderlijke modules van IFS Cloud beter.

Niet iedere module heeft evenveel voordeel van de inzet van AI. Dat realiseren Beerlage en Giebels zich ook. Het zijn vooral de modules waar veel intelligentie inzit die er baat bij hebben. Dan komt het sterke punt van het toevoegen van AI pas echt goed tot zijn recht. “De echte meerwaarde van AI is dat het verbanden legt die mensen niet zien”, geeft Giebels aan. Denk hierbij onder andere aan specifieke combinaties van mensen en machines. De ene servicemonteur zal betere resultaten halen bij de ene machine, de andere bij een andere. Dat valt een mens niet zo snel op, maar een AI haalt deze verbanden er heel snel uit.

Met het voorbeeld van de mensen en machines zijn we ook meteen bij de onderdelen waarop AI het voornaamste verschil kan maken binnen IFS. Dat is namelijk op het gebied van FSM (Field Service Management) en EAM (Enterprise Asset Management). En dan vooral de PSO-engine die in beide modules zit. PSO staat voor Planning and Scheduling Optimization en is een cruciaal onderdeel van FSM en EAM. Een AI kan dit doorgaans veel sneller en beter dan een mens. IFS heeft verder ook nog MSO, oftewel Manufacturing Scheduling and Optimization. MSO is gebouwd op de PSO-engine, maar dan specifiek voor maakomgevingen.

AI wordt steeds belangrijker

IFS voegt AI niet alleen maar toe aan FSM en EAM omdat dit mode is tegenwoordig. Het zal ook wel moeten. Met name als het gaat om FSM, wat gezien de trend van servitization heel hard groeit en daardoor ook steeds meer verweven raakt met EAM, is dit het geval. Daar moeten bedrijven alle beschikbare uren en minuten uit de dagen halen om hun SLA’s te kunnen halen. Dan is het wel zo handig als de O uit PSO ook echt wordt gerealiseerd.

Het optimaal inrichten van resources kan echt serieus veel opleveren, geeft Giebels aan. Hij geeft als voorbeeld een klant die door AI-gestuurde optimalisatie van de planning van mensen en routes 17 procent meer zogeheten Hands-on Tool Time (HoTT) wist te realiseren. Dat is dus tijd waarin er daadwerkelijk gewerkt kan worden aan apparaten in het veld. Tijd die voorheen werd verkwist door slecht geplande routes of zoals hierboven niet de juiste mensen op de juiste klussen. Je kunt zo ook de meest waardevolle mensen optimaal inzetten. Die wil je niet op een eenvoudig klusje hebben, net zomin als je een relatieve beginner op een zeer complexe klus wilt hebben.

Giebels constateert sowieso dat het vak van servicemonteur steeds complexer wordt. De apparatuur die in het veld staat wordt dat namelijk ook. Dit zorgt voor nog meer uitdagingen voor bedrijven om hun beloftes aan de klant waar te kunnen maken. Het zorgt er aan de andere kant ook voor dat een bedrijf zich juist beter kan onderscheiden.

Beerlage haalt op dit punt een uitspraak van een van de klanten van IFS aan: “Service is van kostenpost naar profit center gegaan.” Dat is in principe de kern van servitization. Je levert geen vliegtuigmotor meer, maar een aantal vlieguren, om dat bekende voorbeeld nog maar eens van stal te halen. Doe je het goed op het gebied van service, verdien je meer en vliegt de klant verder. Doe je het slecht, dan kost het je omzet en loop je het risico dat de klant ervandoor gaat.   

FSM (en EAM) zijn de speerpunten voor IFS

Het feit dat AI met name in de PSO van FSM en EAM een grote impact heeft, is voor IFS uitermate belangrijk. Dat zijn namelijk de twee gebieden waarop het bedrijf zich onderscheidt van de rest van de markt. IFS heeft in IFS Cloud nog allerlei andere onderdelen, waaronder ERP, CRM en HCM, maar dat is niet waar IFS echt het verschil maakt. Het is hierin geen marktleider, ook al heeft het wel degelijk de nodige grote klanten die bijvoorbeeld de ERP-module van IFS Cloud gebruiken.

Voor FSM en EAM ligt dit helemaal anders. En dan vooral FSM. Hierin is IFS al jaren marktleider. Beerlage ziet hiervoor dan ook “echt geen bovengrens”. Ze winnen tegenwoordig enorm grote klanten, waarbij ze binnenkomen op PSO/FSM. Op dit gebied kan IFS het, ondanks het nog altijd relatief bescheiden formaat, opnemen tegen de grootste leveranciers in de wereld. EAM ligt iets genuanceerder, omdat IFS op dat punt ook nog Ultimo heeft als stand-alone oplossing. Wil je meer dan wat Ultimo kan bieden, dan ga je echter ook naar IFS Cloud. Op het gebied van EAM zit IFS tegen het marktleiderschap aan. Aangezien FSM en EAM steeds meer samenkomen, zal het een kwestie van tijd zijn voor ze dat ook hier zijn. Die voorspelling durven we hier wel aan.

Met bovenstaande in het achterhoofd is het belang van AI voor IFS enorm, dat mag duidelijk zijn. Het heeft immers een grote impact op de speerpunten van de positionering van IFS. Dat zal de komende jaren alleen nog maar meer worden. Er zit nu al een stukje heuristiek in PSO waarbij deze zelfstandig AI-modellen kan aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er veel orders binnenkomen die het niet had verwacht, omdat ze zeer korte productietijden hebben, geeft Giebels een MSO-voorbeeld. Dat heeft uiteraard meteen gevolgen voor de planning, die dan ook zonder menselijke interventie kan worden aangepast. Dit soort gedrag zal alleen maar meer voor gaan komen.   

De mens wordt belangrijker door AI

De volgende stap op het gebied van AI in de modules van IFS zal automatisering zijn. Voor een deel gaat het dan om het zelflerend vermogen van de AI-modellen. Dat maakt de modellen stapsgewijs steeds beter. Dit gebeurt op dit moment al tot op zekere hoogte. Een ander deel van automatisering is dat je het opneemt in een groter geheel. Daar zijn we echter nog niet, geeft Beerlage aan.

We kunnen geen verhaal over AI maken zonder in te gaan op de impact ervan op de mens. Daar eindigen we dan ook mee. Wat is de rol van de mens nog in een geautomatiseerde wereld? Een planner gaat alleen nog met uitzonderingen werken, geeft Beerlage aan. Daarmee kan deze veel meer doen op een dag en zich richten op de interessante gevallen. Dat moet het werk ook leuker maken. De medewerkerstevredenheid gaat dan ook omhoog. Hij draait het tot slot dan ook om: “Mensen worden steeds belangrijker in het maken van de beslissingen, maar dan wel op basis van betere data dan voorheen.”

Lees ook: IFS combineert best of suite en best of breed in een platform