2min

De wereldwijde uitgaven aan IT-diensten en -oplossingen blijven dit jaar toenemen. Dit stellen de marktexperts van Gartner in een recent onderzoek. Volgens het bureau komen de uitgaven dit jaar uit op 3,9 biljoen dollar (3,2 biljoen euro). Vooral de uitgaven aan zakelijke software-oplossingen gaan flink toenemen als gevolg van het zeer sterk gegroeide werken op afstand.

In het onderzoek stellen de experts van Gartner dat dit jaar de totale mondiale IT-uitgaven van bedrijven neerkomen op een bedrag van maar liefst 3,9 biljard dollar. Dit is een toename van 6,2 procent ten opzichte van 2020. Afgelopen jaar daalden juist de mondiale uitgaven met 3,2 procent. Dit als gevolg van de huidige pandemie.

Factoren van invloed

In zijn onderzoek geeft Gartner aan dat de voorspelde uitgaven nog wel onder invloed staan van externe factoren. Zo zullen uitgavenrecords van voor de COVID-19-crisis nog niet terugkeren, maar zal de voor dit jaar verwachte groei de mondiale IT-markt een flinke boost geven. Andere factoren die nog van belang zijn, zijn onder meer de uiteindelijke gevolgen van de Brexit en hoe de spanningen tussen China en de Verenigde Staten zich zullen gaan ontwikkelen.

Zakelijke software dominant

Volgens de experts van Gartner nemen dit jaar de uitgaven in alle IT-segmenten toe. Koploper is het segment zakelijke software met een groei van de uitgaven van 8,8 procent ten opzichte van vorig jaar. In plaats van geld uitgeven aan oplossingen en toepassingen die geschikt zijn om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, zoals in 2020 vaak het geval was, wordt dit jaar meer geïnvesteerd in herstel en groei.

De blijvende behoefte aan tools voor werken op afstand of voor hybride werkomgevingen zorgt er wel voor dat dit segment nog de meeste investeringen krijgen, aldus de experts. De uitgaven aan IT-oplossingen en -toepassingen voor dit marktsegment groeien met 4,9 procent.

Verder laten de uitgaven aan devices eveneens een sterke groei zien. Dit segment groeit met 8 procent. Ook hier is de reden de enorme behoefte aan toepassingen voor werken op afstand. Denk hierbij onder meer aan de groeiende vraag vanuit het onderwijs om leren op afstand te faciliteren.

Verwachte trends voor 2021

Belangrijke trends voor 2021 op zakelijk gebied zijn volgens Gartner een groei van cloud computing, belangrijke zakelijke applicaties, security en een betere klantenervaring. Meer specifiek komt er veel aandacht voor het zogenoemde Internet of Behaviors (IoB) met toepassingen als gezichtsherkenning en gedragsanalyse-tooling. Andere verwachte trends zijn onder meer klanten-, medewerker- en eindgebruikerervaringen, verbeterde privacymogelijkheden, clouddistributie, collaboration, AI, automatisering en security.