LinkedIn gaat een speciaal platform lanceren voor freelancers. Via dit platform kunnen bedrijven freelancers vinden, contact zoeken en uiteindelijk ook voor hun diensten betalen. Dit stelt techwebsite The Information.

Met de dienst Marketplaces wil, volgens The Information, LinkedIn het makkelijker maken om bedrijven aan freelancers te koppelen en vice versa. Hiermee gaat het direct concurreren met vergelijkbare platformen als Upwork en Fiverr.

Met de freelancersmarktplaats wil LinkedIn het potentieel van zijn platform verder benutten. De nieuwe marktplaats moet niet alleen een plek worden waarbij vraag en aanbod voor freelancers bijeenkomen, maar moet ook als betalingsplatform gaan dienen. Voor deze laatste functionaliteit wordt een specifieke digitale ‘wallet’ ontwikkeld die het betalingsverkeer via de marktplaats voor freelancers moet regelen.

Ook wil LinkedIn deelnemers stimuleren content te blijven posten. Met de komst van de marktplaats kan LinkedIn zijn functionaliteit als platform voor alle taken rondom human resource management verder uitbreiden.

Koppelen freelancers en opdrachtgevers

Volgens The Information is het platform voor freelancers niet de eerste poging een deel van de markt voor freelancers te pakken. Het platform beschikt al over het zogenoemde ‘ProFinder’-tool. Met dit connectietool voor freelancers kan iedereen zoeken naar relevante freelancers op basis van onderwerp en met hen in contact komen.

Freelancers kunnen hun profiel laten zien voor interessante opdrachten via de Showcase services-functionaliteit op hun LinkedIn-profiel. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat hun profielen worden weergegeven voor relevante zoekvragen. Met de komst van Marketplaces wordt dit nu uitgebreid naar het maken van connecties en uiteindelijke deals.

Ook advertentiemogelijkheden

Naast de betere kansen om freelancers met opdrachtgevers en vice versa te verbinden, wordt verwacht dat het nieuwe platform Marketplaces ook nieuwe advertentiemogelijkheden geeft voor LinkedIn. Freelancers kunnen via de dienst makkelijker hun kwaliteiten presenteren. Ook kan het een pool van ‘betrouwbare en zeer geschikte’ freelancers ontwikkelen en presenteren, wat de keuze voor bedrijven makkelijker maakt.