Het nieuwe kabinet moet de komende jaren veel meer aandacht gaan besteden aan het stimuleren van de digitale geletterdheid van de jeugd. Dit is de belangrijkste boodschap die de branchevereniging van de Nederlandse techindustrie meegaf in een gesprek met kabinetsinformateur Hamer over het herstel van de economie na de huidige pandemie.

Volgens NLdigital kan de Nederlandse techsector een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de economie na de huidige Covid-19-crisis, zo geeft algemeen directeur Lotte de Bruijn aan in het gesprek met informateur Hamer. Hiervoor moet wel worden geïnvesteerd in de fundamenten van de digitale economie. Denk daarbij aan een algemeen digitale kennis en vaardigheden, maar ook een goede digitale infrastructuur, een goed digitaal bestuur en de digitale overheid.

Focus op digitale geletterdheid

In het gesprek met de kabinetsinformateur zijn al deze zaken onder de aandacht gebracht, maar NLdigital wil vooral een lans breken voor het verder ontwikkelen van de digitale kennis en vaardigheden van de Nederlanders. De bracheorganisatie roept dan ook op dat het uiteindelijk nieuwe kabinet hier veel aandacht aan gaat besteden. Vooral in het onderwijs.

Inhaalslag in het onderwijs

NLdigital vindt dat digitale geletterdheid tegenwoordig net zo belangrijk is als de vakken taal en rekenen. Digitale vaardigheden zijn essentieel om mee te kunnen doen in de maatschappij. Een besluit over de invoering van digitale geletterdheid op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs staat pas gepland voor 2023 en pas daarna moet de implementatie nog starten.

NLdigital wil dat het nieuwe kabinet dit onderwijsplan direct naar voren haalt en vanaf het komend schooljaar moet starten. “Het gaat ons echt te langzaam”, zegt De Bruijn. “Digitale vaardigheden moeten nu in het curriculum. Dit jaar. Het moet prioriteit zijn van het nieuwe kabinet.”

Digitale geletterdheid in het curriculum zorgt er volgens NLdigital ook voor dat kinderen later in hun ontwikkeling vaker voor een beroep in de ICT-sector gaan kiezen. Ook is digitale geletterdheid tegenwoordig onontbeerlijk voor gelijke kansen en gelijke toegang.

Steun toegezegd

NLdigital geeft aan dat het beseft dat deze versnelde aanpak veel tijd en middelen vraagt en dat eerdere initiatieven door gebrek aan tijd en middelen niet zijn geslaagd. De brancheorganisatie geeft wel aan elk initiatief om substantieel meer te investeren in ons onderwijssysteem actief te ondersteunen.

Tip: Digitale geletterdheid moet beter, tekort aan mensen loopt op