Amazon heeft zijn tool AWS Proton nu algemeen beschikbaar gemaakt. De dienst moet het ontwikkelaars makkelijker maken containers en serverless applicaties automatisch uit te rollen op het public cloudplatform.

Met de nu algemeen beschikbar gemaakte dienst kunnen straks ontwikkelaars meer de zeer populaire container- en serverless technologieën inzetten voor het ontwikkelen van hun applicaties, maar vooral voor het uitrollen op de AWS public cloudomgeving.

Concreet moet AWS Proton alle bijkomende problemen voor ontwikkelaars en beheerders rondom containers en serverless applicaties oplossen. Denk daarbij onder meer aan het beheer, updaten en monitoren van alle onderliggende microservices. Deze microservices komen allemaal met een eigen infrastructuur, code templates, CI/CD pipelines en observability die moet worden bijgehouden en aangestuurd. Dit brengt ook weer continu changes met zich mee die de complexiteit alleen maar vergroten.

Orde in complexiteit

AWS Proton moet hier nu orde in scheppen en het werk van de diverse ontwikkelaars en beheerders vergemakkelijken door automatisering. Met de tool kunnen ontwikkelaars en beheerders hun applicatie-onderdelen nu definiëren als een complete stack. Deze stack omvat rekenkracht, networking, code pipelines, security en monitoring. Dit op basis van de best practices van AWS voor security, architectuur en tools. Ontwikkelaars en beheerders hoeven binnen de tool alleen maar hun parameters in te stellen en met een enkele klik alle containers en serverless applicaties uit te rollen.

Functionaliteit

De tool AWS Proton verzorgt vervolgens geheel automatisch de inregeling van de noodzakelijke infrastructuur via de CI/CD pipeline. Deze infrastructuur wordt vervolgens automatisch gecompileerd, getest en uitgerold. Vanuit de console van AWS Proton kunnen ontwikkelaars en beheerders een lijst van de microservices zien die de stack gebruiken om te checken dat zij up-to-date zijn.

AWS Proton is nu beschikbaar in de cloudregio’s US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), Europa (Ierland) en Azië-Pacific (Tokyo). Andere regio’s volgen binnenkort.

Tip: AWS maakt ECS Anywhere voor containerbeheer algemeen beschikbaar