Naar aanleiding van berichtgeving over het online opvragen van verzekeringsgegevens in de Telegraaf heeft het Verbond van Verzekeraars bevestigd dat burgers waarschijnlijk binnen een jaar hun verzekeringsgegevens online kunnen opvragen.

De brancheorganisatie van verzekeraars wil hiermee naar eigen zeggen met de tijd meegaan. De papieren polis, zo bevestigt een woordvoerder, zal echter niet verdwijnen. Het dient slechts als extra service voor de consument. Om dit alles mogelijk te maken dient de wet wel gewijzigd te worden, een voorstel hiertoe is al verstuurd naar de Tweede Kamer.

Met name voor de beveiliging van het opvragen van dergelijke gevoelige persoonsgebonden informatie is de wetswijziging nodig. Hiervoor zal een digitale handtekening in gebruik worden genomen zodat de gegevens veilig opgevraagd kunnen worden. Volgens de brancheorganisatie is de beveiliging een van de randvoorwaarden om een dergelijke dienst te kunnen lanceren.

Volgens de brancheorganisatie zal de digitalisering van verzekeringspolissen ook een kostenbesparing opleveren. Ten eerste omdat de opslagbenodigdheden gereduceerd worden en ten tweede omdat consumenten geen polissen meer thuis gestuurd hoeven te krijgen. Of dit voor de consument ook een goedkopere polis tot gevolg heeft is volgens de brancheorganisatie afhankelijk van de verzekeraar.