Pegasystems lanceert Next-Best-Action Customer Journeys. De oplossing meet elke gebeurtenis in de reis die een (potentiële) klant aflegt, biedt inzicht in de effectiviteit van contactmomenten en benut AI om het werven en behouden van klanten te optimaliseren.

Next-Best-Action Customer Journeys omvat een automatiseringsslag voor de meting van de effectiviteit van elke stap in een klantenreis. Die reis begint bijvoorbeeld vanaf het moment dat een potentiële klant op een bedrijfswebsite stuit. De oplossing maakt het mogelijk om de gebeurtenis aan een of meerdere acties te koppelen. Denk aan het starten van een chatbotgesprek of aanraden van een specifieke websitepagina. De reactie van een klant op dergelijke acties wordt automatisch geregistreerd. Zo wordt het mogelijk om verschillende acties te toetsen en het meest effectieve pad te vinden en uit te stippelen.

AI aan de basis

Het vinden van dit optimale pad wordt ondersteund met AI. Next-Best-Action Customer Journeys accepteert en verwerkt alle relevante klantgegevens om de oorzaak van een reactie op een gebeurtenis te duiden. De AI suggereert effectievere reacties om potentiële en bestaande klanten op een gewenst pad te houden. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de perfecte momenten te vinden om een lead met een salesvoorstel te benaderen.

Next-Best-Action Customer Journeys is een onderdeel van Pega Customer Decision Hub, de overkoepelende softwtareoplossing. De Decision Hub maakt het al langer mogelijk om klantenreizen te meten en optimaliseren. De toegevoegde waarde van het nu geïntroduceerde Next-Best-Action Customer Journey is AI. Het vinden van een optimale reis is minder afhankelijk van tijdsintensieve, handmatige tests.

Tip: ‘RPA is geen directe technological fix’