Onderzoek van Pegasystems laat zien dat RPA door veel organisaties gezien wordt als moeilijk te implementeren en te onderhouden. Het onderzoek toont aan dat RPA erg effectief kan zijn bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, maar dat dit daadwerkelijk doen nogal moeilijk blijkt te zijn.

Het onderzoek focuste zich op robotic process automation (RPA) en robotic desktop automation (RDA). Volgens Pegasystems is RPA vooral een buzzword geworden dat veel gebruikt wordt als het gaat om het verbeteren van bedrijfsprocessen en het moderniseren van hun IT-infrastructuur. Gartner liet recentelijk weten dat RPA-softwareomzet in 2018 met 63,1 procent is gegroeid tot een totaal van 846 miljoen dollar. Wat betreft bedrijfssoftware is het daarmee de snelst groeiende branche.

Pegasystems heeft 500 beslissers van organisaties die RPA/RDA-oplossingen gebruiken ondervraagd om te weten te komen of de hype rondom de technologie ook daadwerkelijk kan worden waargemaakt. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het grootste deel van de ondervraagden aangeeft dat ze RPA erg belangrijk vinden. 67 procent geeft aan dat het nog effectiever is dan vooraf verwacht, in contrast met 8 procent die vindt dat het minder effectief is dan verwacht.

Complexe implementatie voor toegevoegde waarde

Het proces om tot RPA te komen, is echter wel moeilijker dan vooraf verwacht. De deelnemers aan het onderzoek gaven een aantal problemen aan met de implementatie. Zo is er een verwachting dat bots relatief simpel kunnen worden geïmplementeerd. Achteraf blijken daar toch meer haken en ogen aan te zitten. Ook is de levensduur van bots minder lang dan geanticipeerd wordt, door alsmaar veranderende bedrijfsinfrastructuur. Als de onderliggende infratructuur namelijk verandert zullen bots steeds vaker niet functioneren zoals bedoeld. Bovendien is het onderhouden van bots ingewikkelder en tijdrovender dan veel respondenten verwachtte. 26 procent van de ondervraagden vond zelfs dat er door bots juist meer ‘verborgen IT-problemen’ werden gecreëerd.

Pegasystems benadrukt wel dat bots hun beloftes waarmaken, zolang ze juist worden ingezet. 66 procent vindt dat RPA meer waarde toevoegt dat verwacht, zolang alles werkt zoals bedoeld. Met name betere prestaties van werknemers, lagere algemene bedrijfskosten en gelukkigere werknemers en klanten worden genoemd als voordelen van RPA.