2min

Tags in dit artikel

, ,

Istio heeft onlangs versie 1.13 van zijn service mesh-platform uitgebracht. Belangrijke updates in deze release zijn er vooral voor traffic management. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd voor de Telemetry API.

Istio is een infrastructuurlaag of ‘service mesh’, geschikt voor gedistribueerde applicaties. In dit geval voor applicaties op basis van het containerorkestratieplatform Kubernetes. De service mesh brengt voor deze applicaties onder meer functionaliteit als traffic management, load balancing, observability, service-to-service authentication en monitoring.

Op deze manier kunnen ontwikkelaars op een standaard en efficiëntere manier hun diensten beveiligen, verbinden en in de gaten houden met weinig tot geen aanpassingen in de onderliggende code.

Traffic management in v1.13

In versie 1.13 is veel nieuwe functionaliteit toegevoegd voor traffic management. Ontwikkelaars kunnen nu ‘concurrency’ en proxy image types configureren via de ProxyConfig custom resource. Ook kunnen zij nu hostname-gebaseerde multi-network gateways opzetten voor oost-west verkeer.

Daarnaast is er nu ondersteuning toegevoegd voor het herschrijven van gRPC probes en zogenoemde ‘listeners balancing’ tussen Envoy worker threads bij het gebruik van proxyMetadata. Ook leert de Istio-agent nu de probingmethode van Kubernetes na te doen, zodat deze verbindingen niet meer hoeft te hergebruiken.

Verbeteringen aan Telemetry API

Andere belangrijke functionaliteit in versie 1.13 van Istio is een verbetering van de Telemetry API. Deze API is al sinds versie 1.11 beschikbaar en gebruikers kunnen nu onder meer de Common Expression Language gebruiken door te specificeren of verzoeken of verbindingen moeten worden gelogd. Ook kunnen zij nu bepalen of zij het Open Telemetry-project voor deze logging gebruiken. Nog meer verbeteringen op het gebied van telemetrie zijn ondersteuning voor configureerbaare service-cluster schema’s en configs voor het selecteren van een service name generatieschema in door de Envoy service proxy gegenereerde ‘trace spans’.

Ook zijn nog bestaande problemen rondom het kunnen schalen van endpoints, afgewezen HTTP/1.0-verzoeken, EnvoyFilter met ‘patch contexts’, of ‘sidecar iptables’ in versie 1.3 aangepakt. Istio 1.13 is per direct beschikbaar.

Tip: Istio krijgt met versie 1.12 flinke update