Medewerkers worstelen met een overvloed aan informatie, systemen en processen. Dat concludeert Pegasystems in een onderzoek.

Pegasystems ontwikkelt software voor analytics, communicatie, development en automatisering. De oplossingen zijn divers, maar het doel komt overeen. Pegasystems wil workflows versnellen door complexiteit weg te nemen. De organisatie is ervan overtuigd dat complexiteit tot inefficiëntie leidt.

Vandaar vroeg Pegasystems duizenden medewerkers naar de impact van digitale transformaties op de complexiteit van hun werk. Bij digitale transformatie wordt gedacht aan de adoptie van nieuwe software- en infrastructuuroplossingen. Digitale transformaties zitten sinds Covid-19 in de lift. Aanvankelijk om thuiswerk te ondersteunen, inmiddels voor een hybride aanpak.

De meeste organisaties willen met de projecten complexiteit verminderen. 42 procent van de medewerkers vindt daarentegen dat de complexiteit van hun werk juist verhoogt. Velen hebben moeite met een overvloed aan informatie. Anderen worstelen met het beheren van projecten en het aansturen van teams. Ook bureaucratie, het bijhouden van veranderingen en een gebrek aan middelen worden veel genoemd.

Oplossingen

Tegelijkertijd zegt 98 procent dat technologie noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. 33 procent vindt dat hun organisatie te langzaam beweegt om op veranderingen te reageren. Transformaties blijven noodzakelijk, ondanks het risico op complexiteit. Vandaar vroeg Pega de medewerkers naar manieren die complexiteit voor hen zouden verminderen.

43 procent noemt het afbreken van silo’s. Hoe diverser de systemen, hoe complexer het werk. 40 procent stelt dat nieuwe systemen eenvoudiger geïntegreerd moeten kunnen worden met bestaande technologieën. “Dit betekent dat organisaties digitale transformatie veel eenduidiger moeten benaderen in plaats van versnipperde projecten afzonderlijk uit te voeren”, deelt de organisatie.

“In de begindagen van de pandemie gingen te veel organisaties aan de slag met quick fixes die van nature vaak in silo’s zaten en gewoon niet ver genoeg gingen”, voegt Pega-CMO Tom Libretto toe. “Nu is het tijd om een ​​stap terug te doen en een andere aanpak te implementeren die workflows stroomlijnt.”

Tip: Pegasystems moet schadeclaim van 1,9 miljard euro aan Appian betalen