Volgens Neil Thompson moeten gameproducenten niet proberen om educatieve games te maken. Volgens Thompson kunnen ze dit niet en wordt er enkel verlies geleden.

Thompson zegt dat ze beter hun eigen ding kunnen doen, namelijk games maken die leuk zijn. Dit is al moeilijk genoeg omdat de kosten voor het maken van een game stijgen en de inkomsten dalen. "Vanaf het moment dat we ons inbeelden aan educatie te kunnen verdienen, zitten we fout en dat is gevaarlijk voor ons bedrijf en voor de branche."

Thompson vindt dat sommige games wel in het onderwijs gebruikt kunnen worden, maar de producent moet geen games voor het onderwijs gaan maken. "Opvoeders en de overheid moeten bepalen wat goed onderwijs is en daarna eens kijken of de producten die wij maken daarvoor gebruikt kunnen worden." "Nintendo heeft een aantal producten gemaakt die zowel leuk als educatief zijn, maar ik denk dat we veel geld zullen verliezen als we met z’n allen die kant op gaan. Volgens mij zijn er nog nooit op een goede en slimme manier educatieve games gemaakt. Bij het maken van games moet de aandacht volledig op het onderhoudende aspect liggen om de game succesvol te laten zijn."

De NLGD zegt dat Nederland ver voorop loopt wanneer het om educatieve games gaat. In 2006 heeft de Nederlandse overheid tien miljoen euro aan de kant gezet voor het Game research for Training and Entertainment-project. Deze onderzoeken educatieve games die volgens Thompson alleen maar voor verlies zorgen.