2min

Hybride medewerkers zijn productiever en meer betrokken dan werknemers die volledig op kantoor of op afstand werken. Bovendien voelen zij zich fysiek en mentaal beter en zijn ze positiever over hun organisatie.

Dat stelt onderzoek van Citrix. Momenteel ziet het onderzoek 51 procent van de Nederlandse kenniswerkers hybride werken, terwijl 28 procent volledig op kantoor werkt en 21 procent volledig op afstand.

Cijfers in voordeel van hybride werken

Als je het aan de kenniswerkers vraagt, stelt 69 procent van de hybride medewerkers zich productief te voelen. Daartegenover staat dat 64 procent van medewerkers op afstand zich productief voelt. Bij personeel op kantoor ligt het percentage op 59.

Ook de betrokkenheid ligt gevoelsmatig hoger in de groep hybride werkers. In dit geval geeft 69 procent aan zich betrokken te voelen, vergeleken met 56 procent van de werkers op afstand en 51 procent van de medewerkers op kantoor.

Als gekeken wordt naar hoe werknemers zich voelen, dan blijkt zeven op de tien hybride werknemers zich goed te voelen. Dat is meer dan medewerkers op afstand (61 procent) en medewerkers op kantoor (60 procent). Wat verder opvalt is dat meer hybride medewerkers (69 procent) hun werkgever aanbevelen dan afstandwerkers (60 procent) en personeel op kantoor (56 procent).

Virtual-first ervaring

Volgens het Citrix-onderzoek kan hybride werken, mits goed geïmplementeerd, leiden tot een productiever en gezonder personeelsbestand. Technologie is hierin een van de belangrijkste succesfactoren, om het te ondersteunen en een virtual-first ervaring te bieden voor een personeelsbestand op verschillende plekken. Personeel wil de tools om overal te kunnen werken, van werkgevers wordt verwacht dat te ondersteunen. Van de Nederlandse hybride medewerkers stelt 86 procent overal dezelfde technologie te kunnen gebruiken.

Citrix noemt het het grootste belang dat de ruis en de afleiding die door technologie kunnen ontstaan, worden weggenomen. Een voorbeeld is het aantal apps en wachtwoorden om werk te kunnen doen. Zo moet de gemiddelde medewerker vier of meer applicaties gebruiken om een enkel proces uit te voeren. Daarvoor zijn verschillende wachtwoorden nodig en dient met verschillende interfaces omgegaan te worden. Medewerkers ervaren dat als frustrerend. Het werkt ook vertragend: in Nederland is de gemiddelde werknemer iets meer dan 53 minuten kwijt aan technologische kwesties.

Tip: Microsoft Azure Virtual Desktop kan niet tippen aan Citrix DaaS