2min

Het tv-programma Eén Vandaag heeft naar aanleiding van de aanklacht van Mininova tegen BREIN een onderzoek gedaan onder Nederlandse jongeren. De uitkomst is verrassend: het overgrote deel downloadt illegaal.

Het onderzoek werd gehouden onder 3500 jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud. Hiervan zei 93 procent muziek, films of spellen van internet te downloaden, terwijl maar 5 procent een abonnement bij een betaalde downloaddienst heeft of muziek downloadt via winkels als de iTunes Store. Volgens de Nederlandse wet is het downloaden van muziek of films voor eigen gebruik overigens niet verboden, het uploaden echter wel.

BitTorrent werd door de respondenten het meest gebruikt. Meer dan 45 procent van de respondenten die downloadt gebruikt hiervoor sites als Mininova en The Pirate Bay. Usenet is een goede tweede met 15 procent.

Verder werd gevraagd een voorspelling te doen over de uitkomst van het proces van Mininova tegen BREIN. Slechts 15 procent van de ondervraagden voorspelde dat BREIN zal winnen, tegen 45 procent die zeker is dat Mininova met de eer zal gaan strijken. De overige 40 procent gaf aan te weinig te weten over het onderwerp om een voorspelling te kunnen doen.

Toch is deze enquête waarschijnlijk geen goede weergave van de werkelijkheid. De respondenten werden bijvoorbeeld grotendeels via internetfora geworven, waar over het algemeen meer mensen aanwezig zijn die downloaden. Onder deze sites waren ook zeer it-geörienteerde sites, vergelijkbaar met Techzine. Verder werd de enquête onder de aandacht gebracht als ‘download enquête’, waardoor mensen die downloaden het vermoedelijk eerder ingevuld zullen hebben.

De conclusie die je desondanks toch mag trekken, is dat veel jongeren downloaden. Het grootste deel doet dit zonder te betalen, wat niet altijd illegaal is maar wel kan zijn. Ook denkt het merendeel van de jongeren dat BREIN het proces zal verliezen.