2min

Tags in dit artikel

, , , , ,

AI gaat banen die makkelijk te automatiseren zijn in hoge mate vervangen. Dat stelt de internationale economische samenwerkingsorganisatie OECD in een recent rapport.

De AI-revolutie heeft grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt in de landen die bij de OECD zijn aangesloten, stelt het rapport. Iets meer dan een kwart, 27 procent, van de banen in deze landen die op één of andere manier zijn te automatiseren, worden in de nabije toekomst door AI vervangen.

Verder blijkt dat werknemers inmiddels ook de opkomst van AI voelen. Ongeveer drie van de vijf ondervraagde werknemers geeft aan te vrezen dat hun baan door AI zal worden vervangen.

Desondanks geeft ongeveer twee derde van de werknemers die al met AI werken aan dat de oplossingen veel helpen. Vooral maakt AI werk minder gevaarlijk of inspannend.

Aanbevelingen voor overheden

De OECD komt in zijn rapport met aanbevelingen voor overheden om de invloed van AI op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk goed te laten verlopen.

Het rapport geeft een drietal aanbevelingen. In de eerste plaats moeten overheden medewerkers met een laag inkomen beter ondersteunen, bijvoorbeeld door een minimumloon of belastingvoordelen. Hierdoor wordt de impact van de komst van AI op hun koopkracht in enige mate beperkt.

Daarnaast moeten voor het gebruik van AI op de werkvloer een aantal veiligheidsmaatregelen genomen worden, zoals voor verantwoord gebruik. Overheden moeten ervoor zorgen dat AI niet de arbeidsmarkt hindert, maar juist ondersteunt.

Verder zorgt AI ervoor dat nieuwe vaardigheden nodig zijn. Overheden moeten er dan ook volgens de OED voor zorgen dat voldoende mensen in het gebruik en toepassen van AI worden getraind.

Het OECD-onderzoek werd overigens in 2022 uitgevoerd, voor de opkomst van tools als ChapGPT.

Tip: Opvolger Privacy Shield goedgekeurd: Schrems is weer aan de beurt