2min

De Cloud Security Alliance (CSA) gaat zijn werkzaamheden nu uitbreiden naar AI-security. Onlangs is de CSA hiervoor gestart met het AI Safety Initiative.

Veel grote (cloud)techbedrijven werken samen op het gebied van standaarden en best practices voor cloudsecurity binnen de CSA. De groep stelt dat de opkomst van (generatieve) AI-technologie zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van security en daarvoor vast te stellen standaarden.

De CSA heeft daarom nu het AI Safety Initiative opgericht. In dit samenwerkingsverband kunnen straks alle belanghebbenden, niet alleen de ontwikkelaars van AI-modellen, maar ook bijvoorbeeld de cloudaanbieders die de benodigde infrastructuur leveren, met elkaar samenwerken aan meer security rondom AI.

Denk hierbij aan de samenwerking met grote cloudaanbieders als Microsoft, AWS en Google enerzijds, en anderzijds AI-specialisten als Anthropic, OpenAI en ook weer Microsoft en Google.

Doelstellingen AI Safety Initiative

Meer specifiek moet het AI Safety Initiative zorgen voor het maken en open delen van betrouwbare richtlijnen voor AI-veiligheid. In eerste instantie geldt dit vooral voor generatieve AI-oplossingen en -toepassingen.

De samenwerking moet concreet leiden tot tools, templates en kennis waarmee bedrijven straks (generatieve) AI op een veilige, ethische en aan andere regelgeving compliant wijze kunnen gebruiken.

Hiervoor wil het AI Safety Initiative van de CSA ook samenwerken met overheden voor regelgeving en het stroomlijnen van de AI-veiligheidsstandaarden met andere industriële standaarden. Dit is om mogelijke (gebruiks)risico’s weg te nemen en AI een positieve impact te geven voor alle zakelijke sectoren.

Vier Working Groups

Het AI Safety Initiative van de CSA heeft inmiddels al een viertal zogenoemde ‘working groups’ opgezet waarin tussen alle deelnemende partijen wordt samengewerkt. Dit zijn de AI Technology and Risk Working Group, de AI Governance & Compliance Working Group, de AI Controls Working Group en de AI Organizational Responsibilities Working Group.

In totaal werken nu meer dan 1.500 experts in deze onderzoeksgroepen samen, zegt het AI Safety Initiative van de CSA.

Lees ook: ESA sleutelt aan security, nu ook de ruimte vatbaar is voor cybercrime