Apple en Meta begraven strijdbijl en overwegen AI-deal

Lang tegenstanders, maar door GenAI is een samenwerking nabij

Apple en Meta begraven strijdbijl en overwegen AI-deal

Apple is vol in de weer met AI, intern een afkorting voor “Apple Intelligence”. Met het vernieuwde Siri worden Apples besturingssystemen net als Windows en ChromeOS voorzien van een AI-assistent. Daarvoor is technogie van OpenAI geraadpleegd. Het lijkt er echter op dat ook Meta een partnership met Apple aangaat.

Er is nog geen daadwerkelijke overeenkomst tussen Apple en Meta, terwijl de deal met ChatGPT-maker OpenAI wel rond is. Toch blijft Apple rondshoppen voor partners om generatieve AI op iOS, macOS en iPadOS te realiseren. Gesprekken met Google en Anthropic vonden tevens plaats, maar een integratie met OpenAI-tech geniet momenteel de voorkeur.

Vreemde partners

Apple-CEO Tim Cook en Meta-baas Mark Zuckerberg hebben al jaren onenigheid. Verschillende incidenten hebben de relatie sterk verstoord. Zo scherpte Apple de privacymaatregelen in de App Store aan in 2021, een actie waardoor Meta naar eigen zeggen miljarden per jaar aan inkomsten zou mislopen.

Door GenAI lijkt deze voorgeschiedenis geen struikelblok te zijn. The Wall Street Journal meldde dat Apple geïnteresseerd is in een integratie met Meta’s Llama 3, een krachtige open-source LLM. Intern richt Apple zich enkel op kleinere modellen; leidende AI-ontwikkelaars als OpenAI en Meta verzorgen het complexere werk. Dit lijkt op Microsofts AI-aanpak, dat sterk leunt op de technologie achter ChatGPT. Echter heeft die techreus miljarden in die AI-speler gestopt en bezit 49 procent van het for-profit onderdeel van OpenAI.

Tip: Apple WWDC24: AI staat voor Apple Intelligence en partnership met OpenAI

Apple kiest daarentegen voor partnerships. Het biedt het bedrijf de mogelijkheid om te switchen tussen AI-leveranciers. Dat zou weleens van pas kunnen komen als een nieuwe partij zich aandient als leidende ontwikkelaar van LLM’s. Voor de deal met OpenAI gold overigens dat er geen bedrag vanuit Apple is overgemaakt. In plaats daarvan mag OpenAI via de App Store ChatGPT Plus-abonnementen aanbieden voor gebruikers op iOS, macOS en iPadOS.

Europese gebruikers moeten überhaupt even wachten met Apple Intelligence. Hoewel de iOS/macOS/iPadOS 18-update nog geen lanceerdatum heeft, is al bekend dat de ‘slimmere Siri’ met GenAI-functionaliteit pas in 2025 in Europa verschijnt. De reden hiervoor is dat mededigingsregels in de EU voor problemen kunnen zorgen. Ook Phone Mirroring en SharePlay Screen Sharing blijven vooralsnog buiten bereik van Europeanen.