2min

Toegang tot het internet is een mensenrecht. Het afsluiten of beperken van internettoegang vanwege auteursrechtschending of politieke onrust is om die reden in internationaal verband niet wenselijk.

Dat zegt de Mensenrechtraad van de Verenigde Naties (VN). Volgens speciaal rapporteur Frank La Rue van de Mensenrechtraad overtreden staten internationale verdragen en afspraken als zij hun burgers de toegang tot het internet of delen daarvan ontzeggen. Hiermee stemde de Mensenrechtraad van de VN afgelopen vrijdag in.

Uitzondering op de regel vormen sites met kinderporno. Alleen het afsluiten van deze sites zou volgens La Rue gerechtvaardigd zijn. Doel van het rapport is om tot een internationaal verdrag te komen dat door alle landen van de VN ondertekend wordt.

Dit initiatief van de VN staat niet op zich. Ook in Europees verband wordt gesproken over het opstellen van internetregels, maar daarover bestaat allerminst eensgezindheid. De een beschouwt deze regulering als internetcensuur, de ander als middel om illegale internetactiviteiten aan banden te leggen.

Tot nu toe bestaat alleen in Frankrijk de mogelijkheid om mensen van het internet af te sluiten. Onlangs is daar het ’three strikes out’ principe wettelijk vastgelegd: als je drie keer betrapt wordt op schenden van auteursrechten, bijvoorbeeld door het illegaal downloaden van muziek en films, kan de overheid je internetverbinding afsluiten. Overigens is de wetgeving enkele weken geleden al opgeschort vanwege een beveiligingslek.

Het afsluiten van internettoegang voor mensen die zich drie maal schuldig hebben gemaakt aan het schenden van auteursrechten door gratis te downloaden, is eveneens in strijd met internationale afspraken volgens La Rue. Dit betekent dat Frankrijk mogelijk haar wetgeving zal moeten aanpassen.

Ook heeft La Rue kritiek op het Notice en Takedown principe wat ook in Nederland wordt gebruikt. Volgens La Rue wordt er veel te veel misbruik gemaakt van deze procedure, providers kijken niet goed naar de inhoud en halen bij een melding zonder pardon de hele website offline omdat ze bang zijn aansprakelijk gesteld te worden. De persoon die de webpagina’s online heeft geplaatst kan hier vaak moeilijk beroep tegen aantekenen en de procedures zijn alles behalve transparant.