Werkgevers kijken vaak op profielen sollicitanten

Werkgevers maken actief gebruik van sociale media om nieuwe kandidaten te recruteren. Dat zal vast en zeker geen verbazing opwekken, maar nu is eindelijk in kaart gebracht hoe en welke sociale media ze als recruitmenttool gebruiken.

Werkgevers kijken vaak op profielen sollicitantenUit een Amerikaans onderzoek blijkt dat maar liefst 91 procent van alle werkgevers zegt potentiële medewerkers te scannen via internet. Ze speuren op het internet naar profielen van sollicitanten om een eerste indruk te krijgen van de kandidaten. Facebook is het meest gebruikte sociale netwerk om inlichtingen in te winnen over sollicitanten: maar liefst 76 procent van de werkgevers geeft aan Facebook te raadplegen. Twitter en LinkedIn worden minder gebruikt, respectievelijk 53 procent en 48 procent.

Ongeveer de helft van de werkgevers (47 procent) zegt deze strategie al direct vanaf het begin te gebruiken om kandidaten te screenen. 42 procent zegt dat pas te doen nadat het eerste gesprek heeft plaatsgevonden. Een kleine minderheid van 4 procent zegt dat pas te doen net voordat ze de arbeidsvoorwaarden voorleggen.

Je kunt er maar beter voor zorgen dat je profielen in orde zijn voordat je gaat solliciteren. Ongeveer zeven op de tien werkgevers zegt kandidaten de deur te hebben gewezen nadat ze hun online profielen hadden bekeken. De belangrijkste reden daarvoor waren dat ze erachter kwamen dat sollicitanten hadden gelogen over hun kwalificaties. Ook het plaatsen van ongepaste foto’s en teksten zijn redenen om kandidaten op voorhand af te wijzen.

Andersom gaat de redenering ook op. 68 procent van de werkgevers zegt wel eens een kandidaat te hebben aangenomen vanwege zijn online profiel. Zij zeggen dat hun profiel getuigde van creativiteit, of in overeenstemming was met de verlangde kwalificaties.

Deze bevindingen die gedaan zijn door onderzoeksbureau Reppler komen overeen met eerdere onderzoeksresultaten. Daaruit bleek eveneens dat werkgevers sociale media actief inzetten bij het selecteren van nieuwe werknemers. Maar er is echter één groot verschil: LinkedIn werd toen vaker geraadpleegd dan Facebook voor personeelswerving dan de laatste onderzoeksresultaten laten zien.

Bron:Mashable