Facebook heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) over de privacy van de Facebook-gebruikers. De sociale netwerksite zal maatregelen nemen om de privacy van de gebruikers beter te beschermen.

Facebook was aangeklaagd door de toezichthouder voor het schenden van de privacy van Facebook-gebruikers. Met de schikking belooft Facebook de persoonlijke gegevens van de gebruikers niet te misbruiken voor commerciële doeleinden. Ook zal het sociale netwerk de toegang tot opgeheven accounts binnen 30 dagen geheel afsluiten, aldus de toezichthouder.

In het verleden zou Facebook gebruikersinformatie hebben gedeeld met adverteerders en andere derden partijen, terwijl de gebruikers werd verteld dat hun gegevens waren afgeschermd en niet met derden zouden worden gedeeld. Facebook heeft geen schuld bekend en geen boete gekregen. Om privacyschending in de toekomst te voorkomen worden er regelmatig controles uitgevoerd oom te kijken of Facebook zich wel aan de afspraken houdt.