iSupply heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de harde schijf tekorten. Een van de effecten is volgens iSupply dat er minder pc’s zullen worden gebouwd en verscheept door de fabrikanten. Hierdoor zullen ook de PC-verkopen in 2012 minder zijn dan eerder werd verwacht.

De prijzen van de harde schijven zijn de laatste maanden met wel 200 procent gestegen. Dit komt door de ernstige overstromingen in Thailand waar de meeste harde schijven worden gefabriceerd. Deze fabrieken liggen momenteel stil door de overstromingen en moeten eerst worden hersteld voordat de productie weer in gang kan worden gezet.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat er ernstige tekorten zijn. Zo zijn grote partijen als Google en Facebook zonder harde schijven komen te zitten die zij gebruiken om hun serverpark uit te breiden. Zij hebben nu bij onder meer HP aangeklopt voor harde schijven, aldus de CEO van HP Meg Whitman.

iSupply verwacht dat er in het eerste kwartaal 3,8 miljoen minder computers worden verscheept dan eerder werd verwacht. Hierdoor zal de groei van de PC-markt in 2012 lager zijn dan verwacht, waar men eerder uit ging van een toale groei over 2012 van 9,5 procent zal dit volgens iSupply uitkomen op slechts 6,8 procent.

Zowel de tekorten aan harde schijven als de lage vraag naar nieuwe computers zorgt er volgens iSupply voor dat er in totaal minder computers verscheept zullen worden in 2012. iSupply verwacht dat er in totaal 376 miljoen computers worden verscheept in 2012, eerder ging met uit van 399 miljoen. Volgens iSupply zullen de laptops het meeste te lijden hebben, doordat die harder worden geraakt door de harde schijf tekorten.

Er is echter ook goed nieuws, in de tweede helft van 2012 zullen de harde schijf voorraden zich weer gaan herstellen naar aantallen van voor de overstromingen. Mogelijk zorgen de fabrieken er zelfs voor dat de markt overspoelt wordt met harde schijven als de fabrikanten weer op volle kracht draaien.