2min

De G8, het overlegorgaan tussen de 8 grootste economieën ter wereld, hebben onlangs gesproken over een opvolger van het huidige ACTA-verdrag. Dat is zeer opvallend omdat het huidige wetsvoorstel nog niet naar de prullenbak is verworpen. Daarnaast nemen Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk deel aan het overleg, dit zijn allen Europese lidstaten die nog moeten stemmen over het ACTA-verdrag.

Dat blijkt uit een uitgelekt document waarover het European Digital Rights Institute (EDRI) beschikt. Het document dat de titel ‘Non-paper of Intellectual Property Rights Protection’ draagt, somt diverse punten op om de handel in namaakgoederen en medicijnen en piraterij tegen te gaan. Zo komen de G8-landen met het voorstel om een integraal waarschuwingssysteem op te richten en de wettelijke bevoegdheden van de deelnemende landen te versterken. Zo willen de opstellers niet alleen de importeurs en exporteurs strenger aanpakken, maar ook de partij die de goederen vervoert. Dat laatste is een aanscherping van het ACTA-verdrag dat zich enkel op de handelaren richt en de tussenpartij buiten beeld houdt.

Daarnaast hebben de G8-landen ideeën om bedrijven die zich aan copyrightschending schuldig maken harder aan te pakken dan nu het geval is. Zo zou het mogelijk moeten zijn om daders uit de zoekresultaten van zoekmachines te filteren, hen te bannen van online advertentiediensten, het blokkeren van financiële transacties en het treffen van "passende maatregelen tegen onwettige websites".

Deze voorstellen zagen we al eerder voorbij in de Amerikaanse Stop Online Piracy Act (SOPA) en Protect Intellectual Property Act (PIPA). Critici zeggen dan ook dat Amerika haar regels aan de rest van de wereld probeert op te leggen. Belangenbehartiger EDRI vreest dat deze regels willekeur in de hand werken en bovendien oncontroleerbaar zijn. "Die plannen zullen ertoe leiden dat wereldwijde, vaak Amerikaanse bedrijven, verantwoordelijk worden voor online handhaving, met inbegrip van het zijn van eigen rechter, jury en beul wanneer zij dat nodig achten", aldus EDRI.

Opmerkelijk is dat Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben deelgenomen aan deze gesprekken. In juni gaat het Europees Parlement stemmen over het ACTA-verdrag, pas dan weten de lidstaten of het wetsvoorstel voldoende draagvlak heeft of niet. Europarlementariër Marietje Schaake (D66) heeft naar aanleiding van het uitgelekte document schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Raad.