ALDE, de alliantie van alle liberalen en democraten in Europa, zal in juni tegen het ACTA-verdrag stemmen. Het samenwerkingsverband zegt een groot voorstander te zijn van de bestrijding van namaakmiddelen en het tegengaan van online piraterij, maar het huidige verdrag weet niet de juiste balans te vinden tussen de bescherming van intellectueel eigendom enerzijds en mensenrechten anderzijds.

Dat laat de leider van de alliantie Guy Verhofstad in een verklaring weten. Hij zegt dat ALDE multilaterale pogingen ondersteunt om intellectueel eigendom te beschermen, maar dan alleen op basis van "een sectorale aanpak en een transparant en publiekelijk mandaat". Dit punt is van een van de grootste bezwaren van tegenstanders tegen het huidige ACTA-verdrag. Zij vrezen dat ACTA internetcensuur in de hand zal werken en universele mensenrechten op grote schaal geschonden zullen worden. Daarnaast hekelen zij het feit dat de samenstelling van de tekst grotendeels in achterkamertjes heeft plaatsgevonden.

Tevens verwijst Verhofstadt naar de weerstand van Europese burgers en belangenbehartigers. "Het maatschappelijk middenveld heeft de afgelopen maanden luid en duidelijk haar stem laten horen ten aanzien van het ACTA-verdrag. Er zijn te veel maatregelen opgenomen die aan duidelijkheid en zekerheid te wensen over laten, hetgeen nog tot problemen kan leiden in de praktijk."

Onlangs sprak ook de International Trade Commission (ITC), het belangrijkste adviesorgaan van het Europees Parlement in deze kwestie, haar afkeur uit over het verdrag. Volgens de commissie kan het Europees Parlement niet een adequate bescherming garanderen voor de burgerrechten. Ook op internationaal niveau is er door enkele Europese lidstaten gesproken over de samenstelling van een nieuw ACTA-verdrag. Het Europees Parlement wil in juni het verdrag in stemming brengen, maar volgens de Europese Commissie is het verstandiger om het verdrag eerst aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen voor toetsing.