2min

Een Amerikaanse rechter is tot het inzicht gekomen dat een IP-adres niet hetzelfde is als een identiteitsbewijs. In een aanbeveling doet hij uitvoerig uit de doeken waarom een IP-adres niet aan een persoon gekoppeld kan worden. Internetgebruikers die veroordeeld zijn wegens piraterij, zijn in zijn ogen daarom ook ten onrechte veroordeeld. Het aanspannen van rechtszaken tegen torentsites noemt hij "een verspilling van juridische middelen".

Over de gehele wereld worden internetters aangeklaagd wegens het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal of het faciliteren van piraterij. Alleen al in de Verenigde Staten zijn om die reden de afgelopen twee jaar meer dan een kwart miljoen internetters aangeklaagd.

Een grote groep internetters wordt ook werkelijk veroordeeld voor deze praktijken. De belangrijkste bewijsvoering in deze rechtszaken was veelal het IP-adres, ofwel het netwerkadres van een op internet aangesloten computer. Het IP-adres wordt gebruikt om gegevens via het internet te versturen en ontvangen. De rechter oordeelde in deze gevallen dat de accounthouder van het IP-adres dezelfde persoon is die illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal had gedownload.

IT’ers en advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van ICT roepen al jaren dat deze bewijsvoering niet deugt: een IP-adres is immers niet gelijk aan een persoon. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld een overval wordt gepleegd waarbij jouw auto als vluchtmiddel wordt gebruikt: de auto staat weliswaar op jouw naam, maar dat wil nog niet automatisch zeggen dat je hebt deelgenomen aan de overval.

De Amerikaanse rechter Gary Brown stoort zich aan het feit dat we het de normaalste zaak van de wereld vinden dat een IP-adres gezien wordt als een persoon. Hij stelt dat een IP-adres gebruikt kan worden om de locatie van de dader te achterhalen. Hij vergelijkt dit met het plegen van een telefoontje: iemand die de telefoonrekening betaalt is nog niet vanzelfsprekend ook degene die alle telefoontjes pleegt. Doordat bij een draadloos netwerk meerdere mensen tegelijkertijd gebruik kunnen maken van hetzelfde IP-adres, is het zeer moeilijk om aan te tonen dat de verdachte daadwerkelijk schuldig is.

Internetters die aan de hand van enkel hun IP-adres veroordeeld zijn wegens piraterij, zijn in de ogen van Brown onschuldig en ten onrechte veroordeeld. Volgens de rechter is het zeer moeilijk om de koppeling tussen een IP-adres, een computer en een verdachte te maken.