2min

Minister van het ministerie van Defensie Hans Hillen (CDA) erkent dat de Militaire Inlichten- en Veiligheidsdienst (MIVD) soms de wet overtreedt door illegaal internettaps aan te leggen bij het verzamelen van informatie. In een Kamerdebat liet de minister gisteren weten dat hij van plan is om de wet te wijzigen, zodat de inlichtingenorganisatie in de toekomst meer bevoegdheden krijgt.

De huidige wetgeving heeft betrekking op het onderscheppen van informatie via draadloze communicatie. Het komt echter geregeld voor dat de MIVD de huidige regels ruim interpreteert en haar bevoegdheden oprekt, zo stelde de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) onlangs vast. In de toekomst wil de minister de MIVD tevens de bevoegdheid geven om informatie via kabel- en ADSL-aansluitingen te verzamelen.

Minister Hillen erkent dat het soms kantje boord is wat betreft de huidige regelgeving. "We opereren nu op de randen van de wet, en gaan er soms overheen. De wet moet echt worden aangepast", aldus de minister gisteren tijdens het Kamerdebat. Hij zegt het rapport van de toezichthouder als een waarschuwing te zien.

Weliswaar kreeg de minister bijval van de VVD, maar de oppositie leverde forse kritiek. Kamerlid Arjen El Fassed (GroenLinks) vindt dat de overheid eerst meer openheid van zaken moet geven over de bestaande praktijk en dat de cijfers te wensen overlaten. Volgens Angelien Eijsink (PvdA) is een uitbreiding van de bevoegdheden op dit moment niet nodig.

Minister Hillen bestreed de beschuldiging dat de MIVD "ongericht of onwillekeurig" internettaps aanlegt. "Wat wij doen is afgewogen en democratisch gecontroleerd. Je moet op een fatsoenlijke manier met geheime informatie omgaan", aldus de bewindspersoon. De minister zegde toe dat hij op korte termijn om tafel zou gaan zitten met het CTIVD en een nieuw wetsvoorstel naar de Raad van State zou sturen.

Belangenorganisatie Bits of Freedom maakt zich grote zorgen over het nieuwe wetsvoorstel. "Het lijkt er op dat parlementsleden nog niet snappen wat de plannen precies inhouden. Het ministerie van Defensie werkt dus aan plannen om ongericht alle internetverkeer af te luisteren: iets dat we in landen zoals Libië onacceptabel vinden. Ook in Nederland mag dit niet gebeuren", aldus de organisatie op haar website.