Hof EU onderzoekt inbreuk copyright met hyperlinks

Het Europese Hof van Justitie gaat zich buigen over het dilemma of het linken danwel embedden van content een openbaarmaking is en daarom inbreuk zou kunnen maken op auteursrechten. Directe aanleiding hiervoor is een rel in Zweden, daar linkte de website van Retriever direct naar artikelen van journalisten, bovendien konden de artikelen vanaf de site van Retriever direct uitgeprint worden.

De zaak in Zweden staat niet op zichzelf. In geheel Europa komen dit soort gevallen voor. Kort geleden klaagden Belgische kranten nog over Google News, dat ongeveer dezelfde soort praktijken als Retriever uit zou voeren. In Duitsland ligt er zelfs een wetsvoorstel op tafel om Google een vergoeding te laten betalen voor de kleine stukjes artikelen die ze tonen in de zoekmachine. In Frankrijk wordt deze ontwikkeling in Duitsland nauw in de gaten gehouden, omdat men ook daar broedt op een idee om Google het herpubliceren van artikelen te laten vergoeden.

Het Europese Hof moet bekijken of er onderscheid gemaakt moet worden tussen een normale hyperlink en het scenario waar een gedeelte of soms zelfs alle content op een site wordt weergegeven. Ook zal het Hof beslissen of lidstaten het concept van openbaarmaking ruimer mogen interpreteren dan de Europese Richtlijn. Dat zou inhouden dat iedere lidstaat zijn eigen beleid mag voeren aan de hand van de richtlijnen of dat er één algemeen beleid komt in Europa.

Ook in Nederland kennen we de nodige rechtszaken die betrekking hadden op hyperlinks. BREIN probeerde al verschillende keren rechters te overtuigen dat het linken naar illegale content inbreuk op auteursrecht is, echter leidde dit niet tot veroordelingen, omdat de rechters van mening waren dat het hoogstens een onrechtmatige daad was, maar zeker geen openbaarmaking. Sanoma lukte het wel om een rechter te overtuigen dat een hyperlink een openbaarmaking is. Hiervoor werd het webblog GeenStijl, dat linkte naar blootfoto’s van Britt Dekker, met een flinke geldboete bestraft.

Een uitspraak over de kwestie wordt pas in 2014 verwacht.

Bron:Webwereld