1 min

Europa staat aan de vooravond van het accepteren van een nieuwe netneutraliteitswet. Deze wet zal het voor internetproviders onmogelijk maken om de verbinding van klanten te blokkeren of af te knijpen wanneer zij gebruik maken van rivaliserende services.

Eurocomissaris Neelie Kroes zegt dat er zo’n 100 miljoen Europeanen zijn die te maken hebben met restricties of volledige blokkades op hun internetverbinding. Providers zouden volgens de Commissie vooral verbindingen afknijpen of blokkeren wanneer sprake is van het gebruik van een service van een andere partij, waarvoor de provider zelf een alternatief biedt. De restricties zijn simpelweg bedoeld om competitie te verijdelen.

Volgens Kroes gaat het bij deze opgelegde restricties bijvoorbeeld om diensten zoals WhatsApp en Skype. Een onderzoek uit 2011 wees uit dat bij één op de de drie mobiele gebruikers sprake is van restricties, bij vaste lijnen zijn het zelfs vijf op de zes verbindingen.

Kroes wil dat dit soort praktijken illegaal gemaakt worden om de competitie te vergroten. De enige Europese landen waarin al een wet voor netneutraliteit gelden zijn Nederland en Slovenië. Kroes wil met de invoering van een Europese wet ervoor zorgen dat wetten niet per land ingevoerd hoeven worden.