Yahoo zou via de rechtszaal hebben geprobeerd te ontkomen aan deelname aan het PRISM-programma van de Amerikaanse overheid, meldt The New York Times. Hoewel Yahoo weerstand heeft geboden, maakte het bedrijf uiteindelijk alsnog deel uit van het spionageprogramma. Dat ging dus blijkbaar niet zonder slag of stoot.

Het is nu een week geleden dat de beerput rondom PRISM werd opengetrokken door klokkenluider Edward Snowden. De berichten over het spionageprogramma komen voorlopig nog in rap tempo naar buiten. Ditmaal betreft het Yahoo, dat probeerde te ontkomen aan de greep van PRISM.

Yahoo ontving een bevel om permanente toegang tot diens servers te verlenen aan de Amerikaanse overheid, maar wilde daar niet mee instemmen. Het bedrijf zocht in 2008 de rechtszaal op om het bevel aan te vechten omdat het bedrijf vond dat het Vierde Amendement van de Bill of Rights werd overtreden. De rechtszaal reageerde echter dat Yahoo’s ongerustheid "buitenproportioneel" was en dat "incidentele verzameling van communicatie van niet-Amerikaanse burgers geen schending van het Vierde Amendement is."

De reactie van de rechtszaal lijkt daarmee een grove onderschatting van het bereik van PRISM. Met dat programma kunnen overheidsinstanties alle data van elke willekeurige gebruiker bij verschillende bedrijven als Apple, Facebook, Google en Microsoft opvragen en zo een heel compleet beeld krijgen van het desbetreffende individu.

Voor meer artikelen betreffende PRISM kijk je naar de tag PRISM-gate.