1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Applicaties die zich specialiseren op het lichaam van de gebruiker zijn regelmatig nalatig met de gegevens die ze verzamelen. Zo worden de verzamelde gegevens zonder expliciete toestemming verspreid richting andere partijen, vaak zonder versleuteling.

De Amerikaanse handelscommissie heeft twaalf fitness- en gezondheidsapplicaties bestudeerd en kwam tot de conclusie dat deze apps gegevens naar maar liefst 76 externe partijen verspreiden. Eén applicatie maakte het wel erg bont door gegevens met achttien partijen te delen, alsook de unieke identificatie van het gebruikte toestel.

De verspreidde data reikt veel verder dan alleen de naam en het geslacht van de gebruiker. Zo worden ook details over de voeding en gezondheid gedeeld. Omdat sommige apps gegevens met één bepaalde partij deelden, zou de data samengevoegd kunnen worden om een gedetailleerder profiel te verkrijgen. Dat kan er op termijn toe leiden dat bijvoorbeeld verzekeraars inzicht krijgen in de gezondheid van een persoon en op basis daarvan besluiten om diegene alleen een duurdere of zelfs geen verzekering aan te bieden.

Helaas heeft de FTC niet bekendgemaakt welke applicaties en wearables zijn onderzocht. Het is ons daarom een raadsel welke diensten je het beste kunt mijden.