2min

Minister Kamp heeft gereageerd op vragen uit de Tweede Kamer omtrent de overname van Ziggo door Liberty Global. Hierin stelt hij dat het kabinet zich kan vinden in het besluit van de EU om de overname goed te keuren, onder de voorwaarden die gesteld zijn. Wel vindt het kabinet het jammer dat de EU niet heeft aangedrongen op het openstellen van het kabelnetwerk voor concurrenten.

Ziggo is overgenomen door Liberty Global, dat bedrijf is ook eigenaar van UPC en zal de komende tijd UPC en Ziggo gaan fuseren tot één grote kabelmaatschappij. Daarna zal de naam UPC verdwijnen en wordt Ziggo een van de grootste providers van ons land, vergelijkbaar met KPN. Om Ziggo over te kunnen nemen moet Liberty Global de filmkanalen van Film1 verkopen, ook mag het bedrijf geen restricties leggen op het aanbieden van OTT-content, daaronder vallen filmdiensten zoals Netflix, Videoland, YouTube en dergelijke.

Nu Ziggo ongeveer net zo groot wordt als KPN, lag het voor de hand dat het bedrijf het kabelnetwerk zou moeten openstellen voor concurrentie. Zo kunnen ook andere providers diensten aanbieden via het netwerk van Ziggo, tegen een aantrekkelijk inkooptarief. KPN is immers ook al jaren verplicht om concurrenten toe te laten op het netwerk, iets waar partijen als Tele2 en Vodafone dankbaar gebruik van maken. Die eis kwam er echter niet vanuit de EU, wat er toe heeft geleid dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hier onderzoek naar heeft gedaan.

Zij komen tot de conclusie dat het technisch vrijwel onmogelijk is om concurrentie toe te staan om het kabelnetwerk van Ziggo, vanwege het Docsis 3-protocol. Het ACM heeft nu aan de markt om feedback gevraagd over hoe zij daar tegenaan kijken. Als bijvoorbeeld KPN of Tele2 kan aantonen dat het wel mogelijk is om concurrentie toe te laten op het kabelnetwerk, dan wordt die zienswijze mogelijk aangepast.

Er is echter nog een veel grotere horde te nemen. Het reguleren van de telecommarkt door een netwerk open te stellen is vastgelegd in een Europees besluit, maar dit besluit is eigenlijk opgesteld om één partij te dwingen zijn netwerk open te stellen, dus niet meerdere partijen. Volgens de huidige EU-regels ziet het ACM dan ook geen mogelijkheid om naast KPN ook Ziggo te dwingen zijn netwerk open te stellen. Als de EU-regels aangepast moeten worden, gaat dat naar verwachting nog jaren duren.

Het kabinet is van mening dat Ziggo niet anders is dan KPN en het daarom liever ziet dat beide netwerken gereguleerd worden en er concurrentie mogelijk wordt. KPN is inmiddels al weken aan het lobbyen over dat de huidige situatie oneerlijk is en dat het netwerk van KPN gesloten moet worden, of dat van Ziggo geopend moet worden. Dit verhaal krijgt dus ongetwijfeld een staartje.