1 min

De Amerikaanse belastingdienst, de IRS, heeft Facebook aangeklaagd. De rechtszaak dient ter verheldering van een aantal zaken in een langlopend onderzoek. Volgens de IRS heeft Facebook actief belasting ontdoken en om dat aan te tonen heeft de IRS bepaalde documenten nodig. Middels deze rechtszaak hoopt de IRS die te verkrijgen.

De crux ligt ‘m in een beslissing van Facebook in 2010. Toen zette het eigendommen over naar het internationale hoofdkantoor in Ierland. Bij die overdracht zou Facebook bepaalde diensten bewust ondergewaardeerd hebben. De IRS noemt de inschattingen van Facebook "erg problematisch".

Uit de rechtbankdocumenten, in handen van The Hill, heeft Facebook de waarde van bepaalde rechten bewust enkele "tientallen miljarden dollars" lager ingeschat. Dat zou tot miljarden belastingontduiking geleid hebben.

Vorig jaar reageerde Facebook op de inschattingen van de IRS door te stellen dat ze niet goed begrepen hoe het platform in elkaar steekt. Daarnaast gaf Facebook aan van mening te zijn alle "van toepassing zijnde wetten en regels" gevolgd te hebben.

Toen besloot de IRS de zaak deels opnieuw te onderzoeken met behulp van experts. Vervolgens vroeg het een reeks documenten aan bij Facebook, maar die zou het nog niet allemaal gekregen hebben. De rechtszaak dient er dus voor om deze documenten allemaal te verkrijgen.