Amerikaanse inlichtingendiensten overtreden spionagewet meer dan 200 keer

Abonneer je gratis op Techzine!

Sectie 702 van de Amerikaanse Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) gaat over spionage. Op basis van deze spionagewet mogen Amerikaanse inlichtingendiensten het dataverkeer van buitenlanders in het buitenland afluisteren. Aangezien het als vergaande veiligheidsmaatregel geldt om mee te kijken op buitenlands dataverkeer van buitenlanders is deze wetgeving beperkt geldig. Voor het eind van het jaar moet de Amerikaanse overheid een besluit nemen over verlenging aangezien anders de bevoegdheden op grond van deze wet vervallen. Gezien het belang van goede inlichtingen voor onder andere de NSA en FBI verzoeken voorstanders om permanente verlenging. De tegenstanders van ‘big brother is watching you’ maken zich zorgen over privacy van gebruikers. Onafhankelijk onderzoeksinstituut ‘Open Tech Instute’ rapporteert dat de NSA en FBI de wetgeving meer dan 200 keer geschonden hebben. Deze conclusie lijkt de voorbode voor een pittige discussie.

Wat zijn de achtergronden van het overtreden van de spionagewet?

Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat men de regels niet bewust heeft overtreden. Het geheel maakt eerder een wat amateuristische indruk. Zo is er een roemrucht geval waarin de NSA er door externe onderzoekers op gewezen werd dat zij niet alleen data van buitenlanders maar ook van Amerikanen aan het aftappen was. Vervolgens duurde het nog een jaar voordat de NSA ontdekte waar ze onjuist aan het tappen was. Uiteindelijk kon niet worden vastgesteld met welk doel de gegevens werden getapt en moesten alle resultaten, inclusief de tapgegevens van buitenlandse verdachten, worden vernietigd.

Ook de andere geconstateerde overtredingen geven eerder een beeld van de inspecteurs Jansen en Janssen uit Kuifje dan digitale superhelden voor wie geen onvertogen woord veilig is. Het verzamelen van te veel data, het vastleggen van data van Amerikanen (die gevrijwaard zijn), het staat er allemaal in. Zelfs de geheime data die tussen verdachte(n) en advocaten werd gewisseld bleek getapt te worden. De fouten in de opsporing blijken structureel te zijn en vooral in 2014 en 2015 gemaakt te zijn. Wij verwachten de komende maanden nog meer te vernemen over de fouten in opsporing voordat er een beslissing over verlenging van deze wetgeving kan worden verwacht. Wij houden u op de hoogte.