Abonneer je gratis op Techzine!

Het MKB in Nederland is een ICT-belangenvereniging rijker. De officiële oprichting van ICT Brabant op 19 mei 2005 wordt luister bijgezet door twee bekende sprekers uit de ICT-branche.

Met de oprichting van ICT Brabant kent de toptechnologieregio Oost-Brabant voor het eerst een belangenvereniging voor ondernemers. De vereniging wil een ontmoetingsplek zijn voor ondernemers om kennis te ontwikkelen en contacten te leggen. Verder wil ze een gezicht vormen naar politiek, bedrijfsleven en andere partijen.

“Het gaat er vooral om de vele ICT-bedrijven in de regio nadrukkelijker op de kaart te zetten”, zegt Erik Rickelman, voorzitter van ICT Brabant. “Veel bedrijven verrichten prachtige activiteiten. Daar mag veel meer ruchtbaarheid aan gegeven worden met als doel de marktwerking te bevorderen. Uit gesprekken met ICT-ondernemers bleek dat de behoefte aan samenwerking groot is. Men wil van elkaar leren en ICT Brabant biedt hiervoor het forum.”

In het gehele land bestaan een aantal lokale platforms met als doel het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen ICT bedrijven. Deze DigiKringen zijn opgezet door Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Alle kringen zullen in de loop van 2005 een verzelfstandiging doormaken en dan georganiseerd worden door de ICT-ondernemers zelf.

“Zeker in de ICT-branche komt innovatie voort uit samenwerking”, zegt Jasper van Bochove, landelijk coördinator DigiKringen. “We juichen het dan ook toe dat ICT Brabant wordt opgericht. Het is juist de bedoeling dat we initiatieven aanjagen en dan loslaten. Syntens blijft zijdelings betrokken, maar de ondernemers maken zelf het beleid. Ik verwacht dat de ICT-bedrijven gezamenlijk nog meer naar buiten zullen treden om hun kwaliteiten te laten zien.”