3min

De Europese Commissie (EC) wil het liefst dat de Europese Unie en de Verenigde Staten gezamenlijk optrekken als het om concurrentieregelgeving voor de digitale platformeconomie gaat. Denk hierbij aan het reguleren van de grote techbedrijven Google, Amazon, Apple en Facebook.

De EC, bij monde van verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager voor de digitale markt en mededinging, streeft graag naar mondiale afspraken als het gaat om het reguleren van de digitale platformeconomie. Vooral als het gaat om een gezamenlijke visie voor dit probleem. De Eurocommissaris deed haar uitspraken in een verklaring aan de antitrustcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die afgelopen week de grote Amerikaanse techbedrijven op het matje riep.

Volgens Vestager moet een gezamenlijke visie op basis van gedeelde ervaringen en kennis het bedrijven en consumenten in de afzonderlijke markten makkelijker maken om van de digitale platformen te profiteren. Ze geeft hierbij wel aan dat iedere jurisdictie wel zijn eigen specifieke markt heeft en daarvoor zijn eigen juridische maatregelen en policies moet maken.

Aandacht van de EU

Met deze opmerkingen laat de EC zien dat het de ontwikkelingen in de Verenigde Staten op de voet volgt. Zelf heeft de EC veel aandacht voor de machtspositie die deze bedrijven hebben op de Europese markt en hoe concurrentieregelgeving hierbij een rol kan spelen.

 De EC is vooral geïnteresseerd in de tweeledige rol die het beperkte aantal digitale platforms spelen op de markt. Aan de ene kant opereren de genoemde techbedrijven ‘upstream’ als aanbieders van een digitaal platform, maar concurreren tegelijkertijd ‘downstream’ met andere aanbieders als het gaat om diensten die deze platforms gebruiken. Dit betekent dat veel big data op deze platforms wordt geconcentreerd, wat nieuwe aanbieders van digitale platforms bemoeilijkt om toegang tot deze markt te krijgen.

Aanscherpen Europese regelgeving

Eurocommissaris Margrethe Vestager geeft in haar verklaring aan dat de EC hiervoor de regelgeving binnen de EU wil aanscherpen. Bijvoorbeeld door het strenger handhaven van concurrentiewetgeving, het voorsorteren op regulering voor digitale platforms en de introductie van een nieuwe tool om in te grijpen op concurrentie. Gezamenlijk optrekken maakt dit makkelijker, volgens Vestager.

Voorsorteren op regelgeving

Als het gaat om het voorsorteren op regulering, denkt de Eurocommissaris vooral aan onder meer het verbieden dat digitale platforms hun eigen ‘downstream-diensten’ sterker naar voren brengen dan de diensten van concurrenten.

Daarnaast denkt zij, voor het reguleren van datagebruik, aan het instellen van ‘data silo’-regelgeving. Hiermee is het voor een groot digitaal platform, zoals een Google of Amazon, verboden om specifieke data sets te gebruiken voor verschillende zakelijke toepassingen. Hierdoor wordt voorkomen dat data sets van een bepaalde markt worden overgeheveld naar een andere.

Belangrijke rol concurrentietool

Een belangrijke rol is weggelegd voor de concurrentietool voor het reguleren van markten die de EC eerder dit jaar al heeft aangekondigd. Vooral als binnen een markt een monopolie dreigt te ontstaan.

De tool kan worden gebruikt om een meer anti-competitieve marktomgeving voor andere bedrijven te creëren. De inzet van een dergelijke tool zou vooral handig zijn in de digitale markt, omdat daar vaak sprake is van grote economische voordelen, sterke effecten op onderliggende netwerken, zero pricing en een grote afhankelijkheid van data. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Tip: Gaan Google, Apple en Amazon veranderen na historische hoorzitting?