min

Tags in dit artikel

, , ,

Afgelopen dinsdag kwam het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) met richtlijnen over de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens bij internetpublicaties. Hieruit bleek dat jongeren te gemakkelijk hun persoonlijke gegevens op het internet vrijgeven.

Madeleine McLaggan van het CBP zegt dat de foto’s, namen en andere contactgegevens allemaal via internet te vinden zijn wanneer de jongeren dit eenmaal op websites als Hyves hebben gezet. Jongeren realiseren zich vaak niet dat het plaatsen van gegevens op deze website ook deze informatie zal verstrekken naar mensen waarvan zij het niet zouden willen.

Een nadeel wat hier bijvoorbeeld aan kan hangen is dat volgens het CBP werkgevers voordat een sollicitatiegesprek plaatsvindt de personen zullen natrekken op het internet. Via deze weg kan de werkgever allerlei informatie achterhalen waarvan de sollicitant liever niet zou willen dat de werkgever dit komt te weten. Denk bij deze informatie bijvoorbeeld aan foto’s die zeer privé zijn of slechte schoolresultaten.

Het CBP heeft de website mijnprivacy.nl opgestart en verstrekt een informatiepakket waar personen informatie kunnen krijgen over hoe de publicatie van persoonsgegevens op het internet voorkomen kan worden. Zij vertellen hier bijvoorbeeld ook in dat websitehouders verplicht zijn om persoonsgegevens te verwijderen van een website als de persoon in kwestie er niet van gediend is dat zijn informatie op de website staat. Echter vertelt het CBP ook dat de persoon natuurlijk zelf ook heel goed moet uitkijken met de dingen die hij op het internet zet.