Abonneer je gratis op Techzine!

Indien je geflitst wordt in het noordelijke gedeelte van Noord-Holland krijg je de mogelijkheid om de foto van de overtreding online te bekijken.

Het gaat om boetes voor het te hard rijden of het rijden door rood licht. Op dit moment is het wel mogelijk deze foto op te vragen, alleen kan dit niet via internet. Door dit wel mogelijk te maken bespaart dat het politiekorps een hoop tijd die het dan in andere zaken kan stoppen. Per jaar krijgt het korps Noord-Holland Noord namelijk zo’n 3700 aanvragen binnen voor een flitsfoto.

De boete zal in de toekomst voorzien worden van een code. Deze code kan dan gebruikt worden om in te loggen op de website. Naast de foto krijgt de gebruiker ook de datum, tijd en plaats te zien van waar de overtreding is begaan. Ook het ijkrapport van het flitsapparaat, de akte van aanstelling van de bekeurende politiefunctionaris en diens certificaat van training om de apparatuur te mogen bedienen wordt getoond. Hiermee wordt volledig voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Openbaarheid van Bestuur.

"Het boetevolgsysteem neemt de politie veel werk uit handen. Bovendien kunnen burgers op het internet nu zelf op het moment dat het hen uitkomt de informatie over hun boete inzien", aldus Jan Oost van Noord-Holland Noord. Ook andere korpsen in Nederland zijn al geïnteresseerd in dit systeem.