Abonneer je gratis op Techzine!

Neelie Kroes is van mening dat het huidige auteursrecht nodig gewijzigd moet worden. Het auteursrecht dient op Europees niveau aangepast te worden, het huidige auteursrecht is gefragmenteerd en slecht aangepast aan ‘de essentie van de kunsten’.

Het huidige auteursrecht zou te veel macht geven aan intermediairs. Auteursrechtenorganisaties zoals Brein en Buma innen op het moment in Nederland de royalties maar individuele belangen zouden niet vooraan staan bij de huidige regeling.

Auteurs zouden wel meer mogelijkheden tot het verkrijgen van content willen bieden, maar worden in de weg gezeten door de auteursrechtenorganisaties. Hierdoor ontstaat ontevredenheid bij de consument. Door de huidige aanpak zou een ruimte ontstaan waarmee illegale content wordt opgevuld.

Brein reageerde vooralsnog positief op de voorstellen van Kroes. Internetgebruikers zouden bediend moeten worden met legale content, in plaats van hen te verwilderen. Daarnaast zouden de regels in Europa gelijkgetrokken moeten worden, aldus de auteursrechtenorganisatie.