De rechter heeft het verzoek van Samsung om de slepende patentenrechtszaak met Apple te seponeren afgewezen. Samsung betwistte de validiteit van een specifiek patent van Apple.

Met het gisteren genomen besluit van rechter Lucy Koh wordt Samsung’s verzoek om de rechtszaak te seponeren afgewezen. Samsung stelde de validiteit van een patent van Apple in twijfel. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant zou het uiteindelijke oordeel van de jury hierdoor discutabel zijn. Nu dit verzoek is afgewezen, zal de rechtszaak dus gewoon doorgaan.

Samsung werd door Apple op de vingers getikt, vanwege het schenden van het desbetreffende patent. Dit patent behelst de techniek die het mogelijk maakt onderscheid te maken tussen het scrollen en het knijpende zoomen op touchscreens. Dit patent is van groot belang voor de rechtszaak, omdat het Apple’s enige mogelijkheid biedt om geld te vragen voor misgelopen inkomsten.

De totale hoogte van de schadevergoeding die Samsung schuldig is staat op 890 miljoen dollar (circa 658 miljoen euro). Deze is opgebouwd uit het eerder vastgestelde bedrag van 600 miljoen dollar plus een bedrag van zo’n 290 miljoen dollar. Dit laatstgenoemde bedrag is voortgekomen uit een herberekening die uitgevoerd is tijdens het gedeelte van het proces dat vorige week overnieuw werd gedaan.

De rechter is van mening dat het efficiënter is om geen moties meer in te dienen, zodat een definitief besluit kan worden genomen in de rechtszaak. als dit eenmaal is gebeurd, zou Samsung later nog in beroep kunnen gaan, waarbij de validiteit van het patent alsnog zou worden onderzocht.