2min

Tags in dit artikel

, ,

Verschillende Vlaamse universiteiten gaan in het samenwerkingsverband SolidLab onderzoeken hoe de Solid-principes van object-georiënteerd programmeren het beste voor persoonlijke datakluizen technologisch, maatschappelijk en financieel in de praktijk kunnen worden gebracht.

Het samenwerkingsverband SolidLab wil gaan onderzoeken hoe de Solid-principes zijn in te zetten voor het ontwikkelen van persoonlijke datakluizen. De bedoeling is dat burgers of bedrijven in deze digitale kluizen hun eigen persoonlijke data bewaren. Wanneer applicaties deze data nodig hebben, moeten zij de individuele gebruikers toestemming vragen voor het gebruik van de gegevens uit de persoonlijke digitale kluis.

Alternatief voor dataopslag hyperscalers

Deze technologie moet een alternatief gaan vormen voor het bewaren van persoonlijke data door applicaties of platformen zelf. Denk daarbij aan grote platformen van Google, Apple of Facebook. Op deze manier kan dan de privacy van persoonlijke gegevens beter worden gewaarborgd, is de gedachte en krijgen burgers meer tools in handen voor het beheer van hun eigen persoonlijke digitale gegevens.

Onderzoeksprogramma

Concreet gaan de in SolidLab verzamelde Vlaamse universiteiten, in het kader van het interuniversitaire onderzoeksprogramma imec, onderzoeken hoe gedecentraliseerde digitale datakluizen als bouwstenen kunnen functioneren voor een ‘datagedreven’ Vlaamse economie. Ook wordt hierbij gekeken naar ontwikkelingstechnologie, adoptiemogelijkheden en nieuwe verdienmodellen.

Deelnemers aan het project zijn diverse onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast wordt er samengewerkt met Digitaal Vlaanderen en het in oprichting zijnde Vlaams Datanutsbedrijf. De Vlaamse overheid pompt maar liefst een bedrag van 7 miljoen euro in het project.