De gedragscode Data Pro Code opgesteld door NLdigital, is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) goedgekeurd. Daarmee zou het voor organisaties makkelijker moeten worden om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

Bij branchevereniging NLdigital zijn ruim 600 bedrijven uit de ICT-sector aangesloten. Een deel van die bedrijven verwerkt persoonsgegevens namens klanten, waardoor het hebben van een door de AP goedgekeurde gedragscode een waarborging biedt. Die kunnen bedrijven vervolgens gebruiken om aan te geven dat zij de privacy van gebruikers serieus nemen.

Een jaar geleden kreeg NLdigital (toen nog Nederland ICT) al goedkeuring voor de ingediende gedragscode, hoewel het toen nog een voorwaardelijke goedkeuring betrof. De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het initiatief van NLdigital geslaagd, aangezien een goedkeuring alleen wordt gegeven als het ‘écht een praktische uitwerking van de GDPR betreft’. Volgens NLdigital was de code nodig omdat al voor de introductie van de GDPR bleek dat er om een aantal punten verduidelijking nodig was en bedrijven vroegen om manieren om er serieus werk van te maken.

NLdigital meent nu in afwachting te zijn van de criteria die de AP opstelt als het gaat om het toezichthoudende orgaan op de gedragscode. De AP verwacht later dit jaar de criteria op een rijtje te hebben.

Nederland in top investeerders privacywetgeving

Eind juni bracht de Europese Commissie een rapport uit met de bevindingen over het pushen van nieuwe privacywetgeving in lidstaten. Nederland kwam daar bijzonder goed vanaf in vergelijking met andere lidstaten. Naast Nederland zouden Finland, Ierland, Luxemburg en IJsland de grootste investeringen hebben gedaan om te voldoen aan de wetgeving.