2min

.Zoals wij afgelopen dinsdag al berichtten heeft de EU inmiddels (afgelopen woensdag) bevestigd dat zij Ierland voor het Europees Hof van Justitie daagt omdat Ierland zou weigeren om een belastingvordering van 15 miljard te incasseren bij Apple. Om te laten zien dat het de EU ernst is heeft zij inmiddels ook een vordering van 250 miljoen euro bij Luxemburg ingediend met het verzoek om die te incasseren bij Amazon. Amazon en Luxemburg hebben aangekondigd dat zij het niet eens zijn met de vordering en een gang naar het Europees hof van Justitie overwegen.

Waar gaan de geschillen tussen de EU, de landen en de tech-reuzen over?

De Europese Unie wil oneerlijke concurrentie binnen de Unie voorkomen. Daarom heeft zij regels opgesteld waar de lidstaten zich aan moeten houden. Een deel van die regels gaat erover dat lidstaten niet zo maar belastingvoordelen mogen uitdelen. Aan de andere kant zijn belastingen van internationale bedrijven een grote bron van inkomsten voor lidstaten. Ook vinden lidstaten het mooi om aan te geven hoeveel ‘grote namen’ zij huisvesten. Als er belastingafspraken tussen grote bedrijven en lidstaten gemaakt worden, dan kunnen die door de Europese Commissie onderzocht worden. Als de Europese Unie concludeert dat er inderdaad te veel staatssteun wordt gegeven draagt zij de lidstaat op dat bedrag alsnog te incasseren.

In het geval van Ierland vond zij dat Apple te veel belastingvoordeel had gehad. Daarom heeft de Unie in zomer 2016 alsnog aan Ierland ‘verzocht’ om de achterstallige belasting bij Apple te innen. Om te voorkomen dat lidstaten zo’n verzoek als vrijblijvend zien en naast zich neerleggen heeft de Europese Unie de mogelijkheid om in te grijpen. Zij kan dan bij het Europees Hof van Justitie  nakoming plus een boete van de lidstaat. Ierland betreurt de stap en noemt de houding van de EU spijtig.

In Luxemburg is men nog lang niet zo ver. Hier heeft de EU pas kenbaar gemaakt dat zij een terugvordering aan Luxemburg vraagt van 250 miljoen Euro omdat Amazon illegaal belastingvoordeel zou hebben genoten. Uiteraard is er na zo’n eerste aankondiging beroep mogelijk. Zowel Luxemburg als Amazon hebben ontkent dat Amazon belastingvoordeel heeft gehad. Zij overwegen beroep in te stellen zodra zij de aanklacht en argumenten hebben gehad. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Wij houden u op de hoogte!