min

Tags in dit artikel

, ,

Wetenschappers uit verschillende landen gaan ervan uit dat computers in de toekomst steeds meer rekening moeten houden met de behoeften van de mens. Dat betekent ook dat ze zich steeds meer op een menselijke manier zullen moeten gaan gedragen. Het project Conversational Multimodal Interaction with Computers (COMIC) gaat hier werk van maken. Universiteiten in Nijmegen, Sheffield en Edinburgh, het Duitse Onderzoeksinstituut voor Kunstmatige Intelligentie en het bedrijf ViSoft werken samen in dit onderzoek. Ze ontwikkelen software die in staat is te begrijpen wat de mens wil. Bovendien moet het programma adequaat en menselijk reageren.

Computers moeten volwaardige gesprekspartners worden die niet alleen spraak verstaan en gebaren herkennen, maar ook emoties in de stem en op het gezicht. Daarnaast moeten ze kunnen onderhandelen, suggesties kunnen geven, proberen te achterhalen wat een gebruiker precies bedoelt en uitleg geven. Dat alles op een zo menselijk mogelijke manier. De wetenschappers hebben nu een methode ontwikkeld waarmee men kan nagaan hoe mensen spraak, gebaren, gelaatsuitdrukkingen en lichaamshouding combineren in natuurlijke communicatie. Ook kan men nagaan hoe mensen compenseren als één van de kanalen uitvalt of wanneer een kanaal niet optimaal functioneert, bijvoorbeeld als er veel lawaai is.

Het toegepaste onderzoek in COMIC betreft het bouwen van een zogenoemde avatar, dat is een kunstmatig hoofd dat kan praten en menselijk kan reageren. Men heeft gekozen voor een toepassing met zoveel mogelijk natuurlijke interactie. Met het systeem kan een gebruiker interactief een badkamer ontwerpen en inrichten. Eerst voert men met elektronische inkt en spraak de specificaties van de badkamer in. Het systeem weet dan om wat voor soort ruimte het gaat, hoe groot die is en wat de beperkingen zijn. Daarna reageert het systeem en kan na onderlinge raadpleging de badkamer worden ingericht.

De avatar zal zich hierbij zo menselijk mogelijk gedragen. Dat betekent bijvoorbeeld knikken en goede juiste vragen stellen op het juiste moment en daarbij natuurlijke gezichtsuitdrukkingen gebruiken, zoals wenkbrauwen optrekken bij nadruk en een vragende blik als iets niet goed is begrepen. Het driejarige COMIC-project is reeds een jaar bezig en wordt met 3,5 miljoen euro gesubsidieerd door de Europese Commissie.