min

Tags in dit artikel

De Nederlandse supercomputer Aster bezet op de wereldranglijst de 41e plaats. Dat is tijdens een SuperComputing conferentie in de Amerikaanse stad Phoenix bekendgemaakt. Medewerkers van de universiteiten van Tennessee (VS), Mannheim (Duitsland) en het Amerikaanse NERSC (National Energy Research Scientific Computing Center) houden de topvijfhonderd van supercomputers bij. Voor plaatsing op de lijst worden de resultaten van op de systemen uitgevoerde zogeheten Linpack-benchmarks gebruikt. Die geven de gezamenlljke snelheid van de processors in een systeem aan.

Het rekencentrum SARA verzorgt de huisvesting en het beheer van de nationale supercomputer. Op dit moment beschikt SARA over twee supercomputers: Teras en Aster. Aster voert pas sinds 13 oktober becijferingen uit. Het systeem wordt op 4 december officieel in gebruik genomen. Volgens SARA is de capaciteit van de computerdienstverlening met de komst van Aster van hoog niveau en beschikken de wetenschappelijke onderzoekers in Nederland weer over een rekensysteem dat internationaal meetelt.