min

Tags in dit artikel

, ,

De Noorse hacker Jon Johansen blijft in hoger beroep bij zijn verklaring niet schuldig te zijn aan het illegaal kopiëren van dvd’s. De beroepszaak is aangespannen door de Amerikaanse filmindustrie nadat Johansen begin januari door de rechtbank in Oslo werd vrijgesproken. De nu 20-jarige Johansen slaagde er als 15-jarige in een code te breken waarmee het maken van illegale dvd-kopieën werd tegengegaan. Vervolgens bracht hij een computerprogramma in omloop waarmee iedereen die dat wilde het zelf kon doen. Later is dat programma na aanpassingen van andere programmeurs DeCSS gedoopt. De rechtbank in Oslo meende dat ‘DVD-Jon’ niet veroordeeld kan worden omdat hij alleen dvd’s heeft gekraakt die hij legaal aangeschaft heeft. De filmindustrie wil in hoger beroep alsnog aantonen dat Johansen de Noorse auteurswet heeft overtreden door het ontwikkelen en distribueren van zijn kraakcode.

De software en media industrie zeggen dat piraterij hen handen vol geld kost en pleiten daarom voor sterkere technologieën, zoals digital right management software, om het ongeautoriseerd kopiëren van cd’s en dvd’s tegen te gaan. Burgerrechtbewegingen zijn tegen deze technologieën omdat die consumenten belemmeren in het maken van legitieme back-up kopieën van zelfgekochte producten. Noorwegen kent geen specifieke wetgeving die digitale content beschermt. Een Europese richtlijn geeft individuele landen het recht te kiezen of ze legale bescherming willen erkennen voor nieuwe digital right management technologieën.