Microsoft is bezig met een nieuw project wat het moeilijker zou maken om spam berichten naar miljoenen e-mail adressen tegelijk te versturen. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat degene die mail verstuurt, daarvoor betaalt. Niet direct in geld, maar in tijd en computergeheugen. Het project wat de naam "Penny Black" heeft gekregen zal 10 tot 20 seconden voor elk mailtje computergeheugen opeisen als je een mailtje verstuurd naar een onbekend persoon. "Als je iemand niet kent, moet je bewijzen dat je graag mail naar die persoon wilt versturen door wat tijd te investeren", zo is het idee. Ontvangers kunnen mensen in hun ‘safe list’ plaatsen zodat mail met voorrang wordt verstuurd.

Het maakt bij deze methode overigens niet uit of iemand gebruikmaakt van software van Microsoft of niet, op dit moment is de Microsoft Research Group met diverse partijen in overleg om dit systeem om te zetten in een succesvol antispam-product. Mogelijk wordt het in Outlook opgenomen, of in e-mailservers of webbrowsers.

"Als we uitgaan dat een dag 80.000 seconden telt en de prijs van een spambericht tien seconde is, kunnen er dagelijks ongeveer achtduizend berichten worden verstuurd, hierdoor worden spammers gedwongen veel te investeren in hardware als zij reclamemailtjes wilen versturen. Het zal niet alle spam berichten stoppen, maar het is een nieuwe manier om het versturen van spam onaantrekkelijker te maken." aldus Ted Wobber van Microsoft. De eerste reacties zijn niet negatief. "Het probleem bij spam is dat het versturen ervan bijna niets kost, dus dit idee klinkt wel goed", vertelt Paul Wood van beveiligingsbedrijf MessageLabs.

Voor mensen die meer willen weten over dit nieuwe project van microsoft kunnen hier meer informatie vinden op de site van Microsoft.