min

Tags in dit artikel

, ,

De zakelijke markt voor beamers en plasmaschermen is in opmars. Het overgrote merendeel (81%) van de vestigingen heeft een portable beamer in gebruik. De installatie beamer verliest steeds meer terrein terwijl 8% van de vestigingen aangeeft beide typen te gebruiken.

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar portable beamers en plasmaschermen in de zakelijke markt in zowel de profit als non profit sector onder 860 vestigingen door marktonderzoekbureau Heliview.

Wat betreft de marktpenetratie, heeft bijna een kwart (24%) van de totale markt een eigen beamer in gebruik en 4% geeft aan dat zij wel eens een beamer huren. Toshiba is marktleider in het beamer segment gevolgd, op (korte) afstand, door 3 andere zeer bekende merken: Hitachi, Philips en Sony.

De meerderheid van de vestigingen heeft zijn beamer aangeschaft bij een leverancier van kantoorbenodigdheden of bij een AV- leverancier. De inschakeling van een IT leverancier volgt op afstand (19%). Slechts een klein deel heeft zijn beamer aangeschaft middels het internet.

De verwachtingen voor 2004
De verwachting voor 2004 is dat vestigingen zonder beamer voorzichtig zullen zijn over hun aanschafplannen in de komende 12 maanden. De vestigingen met een beamer geven in een veel hoger percentage aan aanschaf-, dan wel vervangingsaankopen te doen. De opmars van de beamers betekent niet het "spoedige" einde van de overheadprojector. Een zeer aanzienlijk deel van de respondenten geeft desgevraagd namelijk aan gebruik te blijven maken van overheadprojectoren.

De gemiddelde levensduur verschilt aanzienlijk voor een beamer en overheadprojector. Gemiddeld is een beamer anderhalf jaar oud en de gemiddelde levensduur van de overheadprojector bedraagt 5 jaar. Daarentegen bedraagt de gemiddelde leeftijd van een plasmascherm 21 maanden. Ruim eenderde van de plasmaschermen is niet langer dan 12 maanden geleden aangeschaft.

De penetratie plasmaschermen voor de Nederlandse markt bedraagt circa 15%. 7% van de vestigingen geeft aan dat ze de komende 12 maanden aanschafplannen hebben voor een plasmascherm.